PRIEBEH SÚŤAŽE04/10/2017 -> 30/11/2017

01/12/2017 -> 23/03/2018

10/04/2018 -> 11/04/2018

KVÍZ

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

KVÍZ

04/10/2017 -> 30/11/2017

KVÍZ

ZADANIE

01/12/2017 -> 23/03/2018

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

10/04/2018 -> 11/04/2018

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB