PRIEBEH SÚŤAŽE01/10/2015 -> 30/11/2015

01/12/2015 -> 21/03/2016

20/04/2016 -> 21/04/2016

KVÍZ

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

KVÍZ

01/10/2015 -> 30/11/2015

KVÍZ

ZADANIE

01/12/2015 -> 21/03/2016

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

20/04/2016 -> 21/04/2016

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB