PRIEBEH SÚŤAŽE05/10/2016 -> 30/11/2016

01/12/2016 -> 24/03/2017

04/04/2017 -> 05/04/2017

KVÍZ

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

KVÍZ

05/10/2016 -> 30/11/2016

KVÍZ

ZADANIE

01/12/2016 -> 24/03/2017

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

04/04/2017 -> 05/04/2017

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB