Najčastejšie otázky

Aké sú záverečné termíny jednotlivých kôl súťaže?

V ročníku 2017/2018 platia pre jednotlivé kolá súťaže tieto termíny *:

 • Prvé kolo – online kvíz: 4. október až 30. november 2017
 • Druhé kolo – analýza/esej: 1. december 2017 až 15. február 2018
 • Tretie kolo – prezentácia: 23. marec 2018
 • Odovzdávanie cien na európskej úrovni v ECB: 10. – 11. apríl 2018

* Harmonogram sa môže zmeniť.

Ako sa môžem zaregistrovať do súťaže?

Vyplň tento formulár.

Čo sa stane, ak sa chcem na súťaži zúčastniť, ale môj učiteľ nechce?

V tom prípade sa, žiaľ, nemôžeš na súťaži zúčastniť, pretože účasť učiteľa je podmienkou.

Kde nájdeme viac informácií o spôsobe, akým by sme dané úlohy mali riešiť?

Väčšinu potrebných informácií by ste mali nájsť na tejto internetovej stránke, ale ďalšie užitočné informácie nájdete aj na stránkach Európskej centrálnej banky (www.ecb.int) a Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

Aké skóre potrebujeme, aby sme úspešne prešli kvízom?

Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95 % a vyššie automaticky postúpia do 2. kola. Pozvánku do 2. kola môžu dostať aj tímy s nižším skóre ako 95 %. Ak počet kvalifikovaných tímov nedosiahne minimálny počet 20, pozvánku dostanú ďalšie tímy v poradí s najlepším skóre.

Ako môžeme trénovať na kvíz?

Odporúčame, aby ste pred registráciou do súťaže a skutočným kvízom niekoľkokrát absolvovali skúšobný kvíz. Skúšobný kvíz nájdete na tejto internetovej stránke: 1) kliknite na „Kvíz“ alebo „Vyskúšaj si kvíz“ v čase konania súťaže alebo 2) kliknite na „Otestuj sa v SKÚŠOBNEJ VERZII kvízu!“ ak súťaž práve neprebieha. 
Skúšobný kvíz môžete absolvovať bez ohľadu na to, či prvé kolo súťaže a/alebo súťaž ako taká prebieha alebo nie.

Ako sa dozviem, či sa mi podarilo úspešne prejsť kvízom?

Po skončení prvého kola (kvíz) dostanú príslušné tímy e-mail s pozvánkou do druhého kola.

Môžete priblížiť úlohy, ktoré budú musieť študenti splniť v 2. a 3. kole?

Študenti budú musieť vypracovať písomnú (2. kolo) a ústnu (3. kolo) hospodársku a ekonomickú analýzu a pokúsiť sa predpovedať, či Rada guvernérov ECB rozhodne o znížení alebo zvýšení úrokovej sadzby v eurozóne, resp. či ju ponechá na nezmenenej úrovni. 

Môžu nám s analýzou a prezentáciou pomôcť aj ďalší spolužiaci?

Toto rozhodnutie je v kompetencii učiteľa/učiteľov. Živá diskusia s ostatnými spolužiakmi o nastavení úrokovej sadzby a dôvody za týmto rozhodnutím sú, samozrejme, vždy veľmi zaujímavé.

Aký je požadovaný formát analýzy?

Tímy musia vypracovať analýzu, v ktorej jasne sformulujú a zdôvodnia svoje rozhodnutie o úrokovej sadzbe.

Rozhodnutie o formáte analýzy je v rukách jednotlivých tímov, môžu si teda zvoliť ľubovoľný spôsob prezentácie svojich argumentov. Originalita bude ocenená, kopírovanie nie je prípustné.

Analýza môže mať najviac 2 000 slov a môže obsahovať aj grafy a tabuľky. Použite písmo Arial veľkosti 12 bodov a riadkovanie 1,5 (medzi jednotlivými riadkami a odsekmi). 

Aký je požadovaný formát prezentácie?

Tímy si môžu zvoliť ľubovoľný formát prezentácie. Pri prezentácii rozhodnutia o úrokovej sadzbe a jeho zdôvodnení sa odporúča zachovať štruktúru úvodného vyhlásenia počas tlačovej konferenie, na ktorej prezident ECB vysvetľuje prijaté menovopolitické rozhodnutia Rady guvernérov.

Dĺžka prezentácie by nemala presiahnuť 20 minút. Do prednesu prezentácie by sa mali rovnakou mierou zapájať všetci členovia tímu (okrem učiteľa).

Aký účel spĺňa diskusia po prezentácii?

Časť prezentácie vyhradená na otázky je rovnako dôležitá ako samotná prezentácia. Porota si v nej preverí znalosti jednotlivých tímov v oblasti menovej politiky a posúdi, nakoľko dokážu zdôvodniť svoje rozhodnutie o úrokovej sadzbe. Porota sa tiež môže pýtať na dôležité udalosti v reálnom svete s potenciálnym vplyvom na ekonomiku.

Kto bude hodnotiť analýzy?

Analýzy bude hodnotiť porota zložená zo zamestnancov Národnej banky Slovenska.

Kto bude hodnotiť prezentácie?

Prezentácie bude hodnotiť porota zložená zo zamestnancov Národnej banky Slovenska.

Bude porota pri hodnotení analýzy vedieť názov našej školy?

Nie. Porota bude analýzu hodnotiť výlučne na základe hodnotiacich kritérií uvedených nižšie.

Bude porota pri hodnotení prezentácie vedieť názov našej školy?

Áno, členovia poroty budú pri prednese vašej prezentácie vedieť mená členo vášho tímu a školy. Hodnotenie poroty však bude založené výlučne na nižšie uvedených hodnotiacich kritériách.

Na základe akých kritérií sa budú analýzy hodnotiť?

Eseje sa budú hodnotiť na základe nasledujúcich kritérií:

 • správnosť návrhu rozhodnutia o výške úrokovej sadzby,
 • presnosť tohto rozhodnutia,
 • znalosť a správne používanie termínov a pojmov z oblasti menovej politiky,
 • kreativita a vlastný výskum študentov.

Ak dĺžka analýzy prekročí stanovenú hranicu 2 000 slov, analýza môže dostať horšie hodnotenie.

Na základe akých kritérií sa vyberie víťaz (víťazi) v rámci tretieho kola (prezentácia)?

Prezentácie sa budú hodnotiť na základe nasledujúcich kritérií:

 •  správnosť návrhu rozhodnutia o výške úrokovej sadzby,
 • dôvody tohto rozhodnutia,
 • znalosť a správne používanie termínov a pojmov z oblasti menovej politiky,
 • štruktúra prezentácie,
 • ústny prejav,
 • účasť všetkých členov tímu,
 • forma prezentácie.

Kde sa uskutoční tretie kolo (prezentácia)?

Prezentácia sa uskutoční v ústredí Národnej banky Slovenska.

Musíme si na prezentáciu priniesť vlastné vybavenie (počítač, projektor atď.)?

Nie, stačí priniesť samotnú prezentáciu uloženú na pamäťovom médiu, ako je napr. USB kľúč alebo CD-ROM. Viac informácií získate od vašej kontaktnej osoby v Národnej banke Slovenska. 

Dostaneme analýzu spolu s opravami a pripomienkami naspäť?

Nie, eseje si ponechá Národná banka Slovenska.

Čo znamená odovzdávanie cien na európskej úrovni?

Všetky víťazné tímy (t. j. tímy, ktoré sa zúčastnili súťaže organizovanej národnými centrálnymi bankami a víťazné tímy, ktoré sa zúčastnili súťaže organizovanej ECB) budú pozvané na návštevu ECB v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Pôjde o dvojdňové podujatie, počas ktorého im prezident ECB odovzdá certifikáty.

Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?

Osobné údaje, ako napríklad tvoje meno, názov školy a tvoja e-mailová adresa budú použité výlučne na účely organizácie súťaže. Počas 2. kola (analýza) nebudú tieto údaje poskytnuté porote. Osobné údaje súťažiacich budú spracované v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Čo treba urobiť v prípade, ak náš tím bude musieť z nejakého dôvodu zo súťaže odstúpiť?

Počas druhého kola (analýza) je možné zo súťaže kedykoľvek bez ohlásenia odstúpiť. Ak už tvoj tím dostal pozvanie do tretieho kola (prezentácia) a toto pozvanie potvrdil, mal by vedúci tímu čo najskôr informovať kontaktnú osobu v Národnej banke Slovenska, ktorá sa bude môcť rozhodnúť pozvať do finálneho kola iný tím.

Mám inú otázku. Kto mi môže pomôcť?

Spoj sa s kontaktnou osobou v Národnej banke Slovenska.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

CENTRUM VZDELÁVANIA

Nájdete nás na Facebooku