SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Súťaž Generácia €uro pre študentov stredných škôl v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami.

Súťaž sa riadi súťažnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na tejto internetovej stránke a v príručke pre učiteľov.
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vo veku od 16 do 19 rokov (v čase registrácie na tejto stránke). Kvíz je prvým z troch kôl súťaže. Na vyriešenie kvízu sa dá zaregistrovať len raz. Jeden súťažiaci môže byť členom len jedného tímu.

Podmienkou účasti v súťaži je súhlas s týmito podmienkami a vyhlásením o ochrane osobných údajov a registrácia mena a e-mailovej adresy študenta. Poskytnutím týchto údajov súťažiaci vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením názvu víťazného tímu, ako aj mien a fotografií jeho členov na internetovej stránke ECB a príslušnej národnej centrálnej banky a/alebo oznámením ich mien na verejných podujatiach. Zároveň je pravdepodobné, že na odovzdávaní cien na národnej a/alebo európskej úrovni budú vyhotovené fotografie a/alebo krátke videozáznamy víťazných tímov, ktoré ECB a príslušné národné centrálne banky môžu zverejniť na internete alebo v iných médiách.

Súťaziaci sa môžu rohodnúť, či ich ECB a príslušné národné centrálne banky môžu neskôr kontaktovať prostredníctvom e-mailu a informovať ich o budúcich súťažiach a/alebo podujatiach.

ECB ani príslušné národné centrálne banky nezodpovedajú za neúplné, nesprávne uvedené či oneskorené údaje v rámci procesu registrácie.
Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95 % a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (analýza). Pozvánku na registráciu do 2. kola tímy obdržia e-mailom.

E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95 %.

V prípade, že počet kvalifikovaných tímov nedosiahne minimálny počet 20, k účasti budú prizvané ďalšie tímy s najlepším skóre. Ak sa s tímom nebude možné skontaktovať, organizátor súťaže bude kontaktovať ďalší tím v poradí. Tento postup sa bude opakovať dovtedy, kým sa nepodarí zaregistrovať minimálny počet 20 kvalifikovaných tímov.1
Víťazné tímy z druhého kola súťaže budú kontaktované e-mailom. ECB alebo príslušné národné centrálne banky môžu oznámiť mená tímov a súťažiacich na svojich internetových stránkach alebo na verejných podujatiach a zverejniť víťazné analýzy. To platí aj v prípade tímov, ktoré získajú cenu v treťom kole súťaže. ECB alebo príslušné národné centrálny banky môžu zverejniť víťazné prezentácie.
Víťazné tímy z národných škôl zúčastňujúcich sa súťaží organizovaných národnými centrálnymi bankami získajú ceny, ktoré vyberú príslušné národné centrálne banky. Víťazné tímy z medzinárodných alebo európskych škôl a národných škôl v zahraničí, ktoré do súťaže pozvala ECB, získajú cenu podľa výberu Európskej centrálnej banky. Ceny sú neprenosné a ich finančná kompenzácia nie je možná. ECB a príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo zmeniť finálne ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetkým víťazným tímom bude na európskom odovzdávaní cien, ktoré sa bude konať v sídle ECB, udelený certifkát. Tímy zároveň budú mať príležitosť stretnúť sa s prezidentom ECB a guvernérmi národných centrálnych bánk krajín eurozóny.

Rozhodnutia poroty v druhom a treťom kole súťaže sú finálne. Tímy zúčastňujúce sa tretieho kola súťaže dostanú podrobnú spätnú väzbu. Kritériá hodnotenia, ktoré sa použijú v druhom a treťom kole súťaže, sú uvedené na tejto internetovej stránke a v príručke pre učiteľov.

ECB a príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo súťaž čiastočne alebo úplne odložiť, prerušiť alebo zrušiť. V takom prípade ECB ani príslušné národné centrálne banky nebudú zodpovedné za žiadne vzniknuté straty či škody.

 

1Platí pre školy zúčastňujúce sa súťaže organizovanej ECB.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

CENTRUM VZDELÁVANIA

Nájdete nás na Facebooku