SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Súťaž Generácia €uro pre študentov stredných škôl v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami.

Súťaž sa riadi súťažnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na tejto internetovej stránke a v príručke pre učiteľov.
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vo veku od 16 do 19 rokov (v čase registrácie na tejto stránke). Kvíz je prvým z troch kôl súťaže. Na vyriešenie kvízu sa dá zaregistrovať len raz. Jeden súťažiaci môže byť členom len jedného tímu.

Podmienkou účasti v súťaži je súhlas s týmito podmienkami a vyhlásením o ochrane osobných údajov a registrácia mena a e-mailovej adresy študenta. Poskytnutím týchto údajov súťažiaci vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením názvu víťazného tímu, ako aj mien a fotografií jeho členov na internetovej stránke ECB a príslušnej národnej centrálnej banky a/alebo oznámením ich mien na verejných podujatiach. Zároveň je pravdepodobné, že na odovzdávaní cien na národnej a/alebo európskej úrovni budú vyhotovené fotografie a/alebo krátke videozáznamy víťazných tímov, ktoré ECB a príslušné národné centrálne banky môžu zverejniť na internete alebo v iných médiách.

Súťaziaci sa môžu rohodnúť, či ich ECB a príslušné národné centrálne banky môžu neskôr kontaktovať prostredníctvom e-mailu a informovať ich o budúcich súťažiach a/alebo podujatiach.

ECB ani príslušné národné centrálne banky nezodpovedajú za neúplné, nesprávne uvedené či oneskorené údaje v rámci procesu registrácie.
Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95 % a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (analýza). Pozvánku na registráciu do 2. kola tímy obdržia e-mailom.

E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95 %.

V prípade, že počet kvalifikovaných tímov nedosiahne minimálny počet 20, k účasti budú prizvané ďalšie tímy s najlepším skóre. Ak sa s tímom nebude možné skontaktovať, organizátor súťaže bude kontaktovať ďalší tím v poradí. Tento postup sa bude opakovať dovtedy, kým sa nepodarí zaregistrovať minimálny počet 20 kvalifikovaných tímov.1
Víťazné tímy z druhého kola súťaže budú kontaktované e-mailom. ECB alebo príslušné národné centrálne banky môžu oznámiť mená tímov a súťažiacich na svojich internetových stránkach alebo na verejných podujatiach a zverejniť víťazné analýzy. To platí aj v prípade tímov, ktoré získajú cenu v treťom kole súťaže. ECB alebo príslušné národné centrálny banky môžu zverejniť víťazné prezentácie.
Víťazné tímy z národných škôl zúčastňujúcich sa súťaží organizovaných národnými centrálnymi bankami získajú ceny, ktoré vyberú príslušné národné centrálne banky. Víťazné tímy z medzinárodných alebo európskych škôl a národných škôl v zahraničí, ktoré do súťaže pozvala ECB, získajú cenu podľa výberu Európskej centrálnej banky. Ceny sú neprenosné a ich finančná kompenzácia nie je možná. ECB a príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo zmeniť finálne ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetkým víťazným tímom bude na európskom odovzdávaní cien, ktoré sa bude konať v sídle ECB, udelený certifkát. Tímy zároveň budú mať príležitosť stretnúť sa s prezidentom ECB a guvernérmi národných centrálnych bánk krajín eurozóny.

Rozhodnutia poroty v druhom a treťom kole súťaže sú finálne. Tímy zúčastňujúce sa tretieho kola súťaže dostanú podrobnú spätnú väzbu. Kritériá hodnotenia, ktoré sa použijú v druhom a treťom kole súťaže, sú uvedené na tejto internetovej stránke a v príručke pre učiteľov.

ECB a príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo súťaž čiastočne alebo úplne odložiť, prerušiť alebo zrušiť. V takom prípade ECB ani príslušné národné centrálne banky nebudú zodpovedné za žiadne vzniknuté straty či škody.

 

1Platí pre školy zúčastňujúce sa súťaže organizovanej ECB.

ZAPOJ SA

DO SÚŤAŽE

ZAPOJ SA

DO SÚŤAŽE

ZAPOJ SA

DO SÚŤAŽE

CENTRUM VZDELÁVANIA

Nájdete nás na Facebooku