Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana údajov a účel ich spracovania

Táto internetová stránka umožňuje študentom vo veku 16 až 19 rokov žijúcim v eurozóne účasť v súťaži pre študentov Generácia €uro.

Všetky poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov . Údaje bude zbierať a spracovávať odbor ECB pre informačné aktivity ako správca údajov. Internetovú stránku súťaže Generácia €uro spravuje spoločnosť Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (Euro RSCG GmbH), ktorá na základe pokynov ECB a v jej mene spracováva údaje získané prostredníctvom tejto stránky.

Záujemcovia o účasť v súťaži musia vyplniť formulár na internetovej stránke súťaže Generácia €uro. Údaje všetkých účastníkov sa uložia v databáze. Zhromaždené údaje sa použijú na organizáciu účasti v súťaži, prístup k informáciám týkajúcim sa súťaže, na určenie poradia účastníkov, udelenie cien, kontaktovanie účastníkov a poskytnutie relevantných informácií. Uložené budú len osobné údaje poskytnuté v rámci registrácie na stránke súťaže Generácia €uro alebo prostredníctvom e-mailu na adresu generationeuro@ecb.europa.eu.

Uvedením svojich osobných údajov študenti a učitelia vyjadrujú súhlas s tým, že názov víťazného tímu a mená jeho členov budú zverejnené na internetovej stránke ECB a/alebo príslušnej národnej centrálnej banky, resp. oznámené na verejných podujatiach. Zároveň je pravdepodobné, že na odovzdávaní cien na národnej a európskej úrovni budú vyhotovené fotografie a krátke videozáznamy víťazných tímov, ktoré ECB a príslušné národné centrálne banky môžu zverejniť.

Ochrana údajov a ich poskytovanie tretím stranám

Osobné údaje získané prostredníctvom stránky súťaže Generácia €uro môžu byť poskytnuté národným centrálnym bankám krajín eurozóny na účely organizácie súťaže na národnej úrovni. Akýkoľvek ďalší spôsob spracovania osobných údajov národnými centrálnymi bankami podlieha zárukám stanoveným vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva smernica o ochrane osobných údajov 95/46/ES . Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (Euro RSCG GmbH) ako spracovateľ údajov a národné centrálne banky sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie dôvernosti osobných údajov a adekvátnu ochranu súkromia. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto centrálnym bankám: Európskej centrálnej banke, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národnej banke Slovenska a Suomen Pankki – Finlands Bank.

Používanie cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré stránka súťaže pre študentov Generácia €uro posiela tvojmu prehliadaču a ktoré sa ukladajú na tvojom pevnom disku. Súbor ukladá informácie, ako napríklad tvoje preferencie, ktoré sa automaticky použijú pri návrate na stránku. Bez zadania tvojich osobných údajov na našej stránke identifikácia nie je možná. Väčšina prehliadačov sa dá nastaviť tak, aby ťa na prijatie cookie upozornili a dali ti možnosť ho uložiť, odmietnuť alebo zmazať.

Časový limit a právo na prístup, opravu a zmazanie

Časový limit archivácie uvedených údajov predstavuje tri roky odo dňa prijatia osobných údajov (vrátane portrétov, fotografií a videí). Študenti a učitelia majú právo na prístup k svojim údajom, ako aj na ich opravu a aktualizáciu. Prípadné otázky týkajúce sa zberu a spracovania osobných údajov a práva na prístup k údajom a ich opravu je možné posielať e mailom na adresu generationeuro@ecb.europa.eu. Poskytovatelia údajov majú právo obrátiť sa na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


1 V prípade európskych a medzinárodných škôl o postupe rozhodne ECB, na národnej úrovni rozhodne príslušná národná centrálna banka.
2 Nariadenie (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.
3 Nariadenie (ES) č. 95/46 Európskeho parlamentu a Rady z 24. 10. 1995 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

CENTRUM VZDELÁVANIA

Nájdete nás na Facebooku