INFORMÁCIE O SÚŤAŽI

Čo je predmetom súťaže pre študentov Generácia €uro?

Súťaž pre študentov Generácia €uro je súťaž o menovej politike organizovaná na národnej úrovni vo viacerých krajinách eurozóny. Môžu sa na nej zúčastniť všetci študenti stredných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Konkrétny vek závisí od školského systému v danej krajine. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci študenti bez ohľadu na predmet štúdia, v tíme by však mali byť študenti z rovnakej školy.

Európska centrálna banka zároveň organizuje túto súťaž aj pre európske a medzinárodné školy v eurozóne.

Harmonogram* súťaže ECB pre medzinárodné školy, ročník 2017/2018:

 • 1) kolo (online kvíz): 4. október až 30. november 2017
 • 2) kolo (analýza): 1. december 2017 až 15. február 2018
 • 3) kolo (prezentácia): 23. marec 2018
 • 4) Odovzdávanie cien na európskej úrovni v sídle ECB: 10. – 11. apríl 2018

*Harmonogram sa môže zmeniť.

Ako sa môžem zapojiť do súťaže?

Podmienkou účasti v súťaži je vytvorenie tímu a registrácia na tejto internetovej stránke (klikni na „REGISTRÁCIA“ a vyplň zobrazený formulár).
Po registrácii môžeš absolvovať online kvíz.

Ako sa určí víťazný tím?

O konečnom víťazovi sa rozhodne na základe prezentácie. Po skončení všetkých prezentácií a zodpovedaní otázok porota vyberie víťazný tím na základe nasledujúcich kritérií:

 • správnosť návrhu rozhodnutia o výške úrokovej sadzby,
 • dôvody rozhodnutia,
 • znalosť a správne používanie termínov a pojmov z oblasti menovej politiky,
 • štruktúra prezentácie,
 • ústny prejav,
 • účasť všetkých členov tímu,
 • forma prezentácie.

Aké sú ceny?

Na odovzdávaní cien získajú víťazné tímy zaujímavé ceny a zároveň budú pozvané na dvojdňové podujatie v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom (odovzdávanie cien na európskej úrovni). Získajú tak príležitosť stretnúť prezidenta ECB a guvernérov národných centrálnych bánk.  Pre všetkých zúčastnených bude, samozrejme, cennou a zaujímavou skúsenosťou samotná účasť v súťaži.

Kde nájdem informácie o menovej politike?

Pri písaní analýzy a príprave prezentácie je potrebné úzko spolupracovať so svojím učiteľom. Potrebné informácie sa nachádzajú na tejto internetovej stránke v sekcii „Centrum vzdelávania“. Ďalšie relevantné informácie sa nachádzajú na internetových stránkach Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk (na Slovensku www.nbs.sk).

Kto je kontaktnou osobou v mojej krajine?

Kontaktnú osobu vo svojej krajine nájdeš v časti „Kontakt“.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

CENTRUM VZDELÁVANIA

Nájdete nás na Facebooku