PRIEBEH SÚŤAŽE01/10/2018 -> 22/11/2018

23/11/2018 -> 29/03/2019

07/05/2019 -> 08/05/2019

KVÍZ

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

KVÍZ

01/10/2018 -> 22/11/2018

KVÍZ

ZADANIE

23/11/2018 -> 29/03/2019

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

07/05/2019 -> 08/05/2019

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB