logo quiz generation euro

TESTVERSIONEN

quiz
quiz

TESTVERSIONEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
logo quiz cursor

Vad mäter det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP)?

Välj ett svar

INFORMATIONSMATERIAL