logo quiz generation euro

TESTVERSIONEN

quiz
quiz

TESTVERSIONEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
logo quiz cursor

En vara kostar idag 100 euro. Om den årliga inflationen ligger på 5 procent, hur mycket kommer den att kosta om 15 år?

Välj ett svar

INFORMATIONSMATERIAL