Kontaktné informácie

V prípade otázok sa na nás obráť.
Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Národná banka Slovenska
Ing. Peter Szuttor

sutaz@nbs.sk

Európska centrálna banka
generationeuro@ecb.europa.eu

ZAPOJ SA

DO SÚŤAŽE

ZAPOJ SA

DO SÚŤAŽE

ZAPOJ SA

DO SÚŤAŽE

Nájdete nás na Facebooku