Najčastejšie otázky

Aký je harmonogram súťaže?

Harmonogram súťaže, ktorá prebieha v školskom roku 2018 – 2019, je nasledovný:

  • Prvé kolo – online kvíz: od 1. októbra do 22. novembra 2018
    Najlepšie tímy postúpia do ďalšej fázy súťaže.
  • Druhé kolo – zadanie: od 23. novembra 2018 do 14. februára 2019
                - prezentácia pred odbornou porotou: 29. marca 2019

Odovzdávanie cien všetkým víťazom sa uskutoční 6. a 7. mája 2019 v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad Mohanom.

Upozorňujeme, že harmonogram sa môže zmeniť.

Ako sa zaregistrovať?

Je to jednoduché. Stačí vyplniť tento formulár. Registrácia je možná od 1 októbra 2018.

Koľko členov môžeme mať v tíme?

Najviac päť členov, plus jeden učiteľ.

Platí sa za účasť nejaký poplatok?

Nie, účasť je bezplatná.

Aké sú vekové obmedzenia?

Študenti musia byť vo veku od 16 do 19 rokov.

Čo sa stane, ak sa chceme do súťaže zapojiť, ale náš učiteľ nie?

Na vstup do súťaže je účasť učiteľa potrebná. Bez učiteľa sa teda, žiaľ, do súťaže zapojiť nemôžete.

Ako sa môžeme pripraviť na kvíz?

Prípravu začnite cvičným kvízom, ktorý si môžete vyskúšať, koľkokrát chcete. Cvičný kvíz nájdete tu.

Ako sa dozvieme, či sme postúpili do ďalšieho kola?

Úspešné tímy dostanú po skončení kvízu e-mail s pozvánkou do druhého kola (zadanie).

Aké sú podmienky postupu do druhého kola?

Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95% a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (zadanie).

Postupujúce tímy budeme o registrácii do ďalšieho kola informovať e-mailom. E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95% na základe rozhodnutia poroty súťaže. Ak počet kvalifikovaných tímov nedosiahne minimálny počet 20, pozvánku dostanú ďalšie tímy v poradí s najlepším skóre.

Čo je našou úlohou v druhom kole (zadanie)?

Vašou úlohou je vypracovať zadanie s vysvetlením svojich argumentov týkajúcich sa menovej politiky. Zadanie môžete vypracovať rôznymi spôsobmi. Zaujímajú nás silné myšlienky a vizuály, takže buďte kreatívni. Nemali by ste kopírovať z iných zdrojov – oceňujeme originalitu. Ak sa rozhodnete predložiť prezentáciu vo formáte PowerPoint, môže mať najviac 30 snímok. Podrobnejšie informácie budú pred začiatkom druhého kola zverejnené na tejto internetovej stránke.

Porota zložená z odborníkov príslušnej národnej centrálnej banky vyberie päť najlepšie vypracovaných zadaní. Týchto päť tímov následne svoje návrhy predstaví porote.

Majú byť zadanie a prezentácia vypracované v konkrétnom jazyku?

Jazykom súťaže, ktorú organizuje národná centrálna banka, je jazyk príslušnej krajiny.

Môžeme pri vypracovaní zadania požiadať o pomoc aj ďalších spolužiakov?

To závisí od rozhodnutia zodpovedného učiteľa. Živá diskusia so spolužiakmi o tom, ako nastaviť úrokové sadzby, môže byť pre ostatných študentov zaujímavá a môže pomôcť aj vášmu projektu.

Aký je požadovaný formát prezentácie?

Prezentácie tímov v záverečnom kole súťaže by mali byť predložené vo formáte, ktorý je vhodný na živú prezentáciu pred porotou. Prezentácia by nemala trvať dlhšie ako 20 minút a mali by sa do nej rovnakou mierou zapájať všetci členovia tímu (okrem učiteľa).

Aký je účel pohovoru, ktorý nasleduje po prezentácii?

Časť prezentácie vyhradená na pohovor je rovnako dôležitá ako samotná prezentácia. Porota bude tímu klásť otázky s cieľom otestovať jeho znalosti v oblasti menovej politiky. Zaznieť môžu aj otázky o aktuálnych udalostiach, ktoré sa týkajú ekonomiky.

Kto bude hodnotiť zadania a prezentácie?

Zadania a prezentácie bude hodnotiť porota zložená z odborníkov príslušnej národnej centrálnej banky.

Bude odborná porota pri hodnotení zadania vedieť, z ktorej sme školy?

Nie. Zadania budú pred hodnotením anonymizované a každý tím bude hodnotený podľa rovnakých kritérií.

Na čo sa bude pri hodnotení prihliadať?

Porota bude hodnotiť znalosť menovej politiky a bude sa zameriavať na to, do akej miery je tím oboznámený s konceptmi a teóriami týkajúcimi sa menovej politiky. Hodnotiť sa bude aj používanie výrazov a termínov z oblasti menovej politiky. Porota bude pozitívne hodnotiť kreatívne projekty založené na vlastných zisteniach. Pripomíname, že prezentácie vo formáte PowerPoint dlhšie ako 30 snímok môžu dostať horšie hodnotenie. Môžete si však vybrať aj iné formáty prezentácie – kreatívny prístup sa bude ceniť.

Na základe akých kritérií sa vyberie víťaz v rámci záverečného kola (prezentácia)?

Hodnotenie sa bude zameriavať na:

  • znalosť a presnosť používania výrazov a termínov z oblasti menovej politiky, štruktúru prezentácie a kreatívnosť jej prednesu,
  • ústny prejav,
  • mieru zapojenia všetkých členov tímu.

Kde sa budú prezentácie konať?

Prezentácie sa budú konať v priestoroch príslušnej národnej centrálnej banky. Podrobnejšie informácie o termíne a technických požiadavkách budú poskytnuté s blížiacim sa začiatkom tohto kola súťaže. 

Čo bude súčasťou záverečného odovzdávania cien na európskej úrovni?

Všetky víťazné tímy dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien s účasťou prezidenta Draghiho a guvernérov národných centrálnych bánk, ktoré sa uskutoční v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad Mohanom. Počas ich dvojdňovej návštevy v ECB sa zároveň víťazné tímy budú môcť zapojiť do panelových diskusií a zúčastniť sa na rôznych prehliadkach.

Ako bude zabezpečená ochrana mojich osobných údajov?

Osobné údaje účastníkov súťaže sa budú spracúvať v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Čo ak náš tím bude musieť z nejakého dôvodu zo súťaže odstúpiť?

Počas prvého a druhého kola (kvíz a zadanie) je možné zo súťaže odstúpiť kedykoľvek a bez ohlásenia. No ak už bol váš tím vybratý a pozvaný do záverečného kola (prezentácia) a toto pozvanie ste prijali, vedúci vášho tímu by mal čím skôr informovať kontaktnú osobu vo vašej národnej centrálnej banke. Príslušná národná centrálna banka tak môže do záverečného kola pozvať iný tím.

Na koho sa môžeme obrátiť s ďalšími otázkami?

Obráťte sa na svoju kontaktnú osobu v príslušnej národnej centrálnej banke.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

MATERIÁLY

Nájdete nás na Facebooku