FAQs

Mikä on kilpailun aikataulu?

Vuoden 2018–2019 kilpailun aikataulu

 
1. kierros – karsintakysymykset: 1.10.–14.11.2018 
Parhaat joukkueet jatkavat seuraavalle kierrokselle.

2. kierros – tehtävä: 3.12.2018–23.1.2019
         – finalistijoukkueiden esitykset: 2.4.2019

Voittajajoukkueille järjestetään EKP:ssä Frankfurt am Mainissa palkintojenjakotilaisuus 6.–7.5.2019.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Miten kilpailuun ilmoittaudutaan?

Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 1.10.2018.

Kuinka monta jäsentä joukkueessa voi olla?

Joukkueessa voi olla enintään neljä opiskelijaa sekä yksi opettaja.

Maksaako kilpailuun osallistuminen?

Ei. Osallistuminen on ilmaista.

Onko kilpailussa ikärajaa?

Opiskelijoiden on oltava 16–19-vuotiaita.

Voiko kilpailuun osallistua, jos opettaja ei ole halukas osallistumaan?

Joukkueessa on oltava opettaja, joten valitettavasti kilpailuun ei voi osallistua ilman opettajaa.

Miten karsintakierrokseen voi valmistautua?

Karsintakysymyksistä on tehty harjoitteluversio, jonka käyttökertoja ei ole rajoitettu. Siirry harjoitteluversioon.

Miten joukkue saa tietää läpäisseensä karsintakierroksen?

Jos joukkue pääsee jatkoon, se saa karsintakierroksen jälkeen sähköpostiviestin, jossa kerrotaan sen päässeen toiselle kierrokselle eli tehtäväkierrokselle.

Millä perusteilla tehtäväkierrokselle pääsevät joukkueet valitaan?

Tehtäväkierrokselle pääsee vähintään 20 joukkuetta parhaiden pisteiden ja nopeimpien vastausaikojen perusteella.

Joukkueisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse, ja heitä pyydetään ilmoittautumaan seuraavalle kierrokselle.

Mitä tehtäväkierroksella (eli toisella kierroksella) tulee tehdä?

Kierroksella laadittavassa tehtävässä joukkue esittää ajatuksiaan rahapolitiikasta. Tehtävän voi suorittaa monissa eri muodoissa, ja luovuus on valttia. Kilpailussa arvostetaan erityisesti vaikuttavia kertomuksia ja visuaalisia elementtejä sekä omaperäisyyttä, joten valmiiden materiaalien kopioiminen ei ole suositeltavaa. Jos esitys on PowerPoint-muodossa, sen pituus saa olla enintään 30 diaa. Lisätietoja julkaistaan tällä verkkosivustolla ennen tehtäväkierroksen alkua.

Kansallisen keskuspankin arviointiraati valitsee 3-4 tehtäväkierroksella parhaiten suoriutunutta joukkuetta. Nämä joukkueet kutsutaan esittämään tehtävänsä arviointiraadille.

Täytyykö tehtävässä ja esityksessä käyttää jotain tiettyä kieltä?

Kansallisten keskuspankkien järjestämissä kilpailuissa käytetään kunkin maan virallisia kieliä.

Voivatko opiskelukaverit auttaa tehtävässä?

Tämä on opettajan päätettävissä. Voi olla mielenkiintoista ja kilpailun kannalta hyödyllistä keskustella ohjauskoroista muiden opiskelijoiden kanssa.

Onko esitys määrämuotoinen?

Jatkoon päässeiden joukkueiden esitysten tulisi olla muodossa, joka sopii esitettäväksi arvosteluraadille paikan päällä. Esitys saa kestää enintään 20 minuuttia. Kaikkien joukkueen jäsenten (opettajaa lukuun ottamatta) tulisi osallistua esitykseen tasapuolisesti.

Miksi joukkueet joutuvat vastaamaan esityksen jälkeen kysymyksiin?

Kysymyksiin vastaaminen on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta kuin varsinainen esitys. Kysymysten avulla raati arvioi joukkueen tietoja ja sitä, miten hyvin joukkue hahmottaa rahapolitiikkaa. Joukkueille voidaan esittää kysymyksiä myös taloustilanteeseen vaikuttavista ajankohtaisaiheista.

Kuka arvioi tehtävät ja esitykset?

Tehtävät ja esitykset arvioi kunkin kansallisen keskuspankin asiantuntijoista koostuva raati.

Onko koulun nimi arviointiraadin tiedossa tehtävää arvioitaessa?

Ei ole. Tehtävät anonymisoidaan, ja kaikkia joukkueita arvioidaan samojen kriteerien perusteella.

Miten tehtävät arvioidaan?

Raati arvioi, miten selkeä käsitys joukkueella on rahapolitiikasta ja tunteeko joukkue rahapolitiikkaan liittyvät käsitteet ja ajatukset. Arvioinnissa kiinnitetään myös huomiota rahapolitiikkaan liittyvien ilmaisujen ja termien käyttöön. Raati arvostaa luovia ratkaisuja, jotka perustuvat joukkueen omaan taustatyöhön. Jos joukkueen vastaus on PowerPoint-muodossa ja sen pituus ylittää 30 diaa, joukkue voi menettää pisteitä. Tehtävän voi palauttaa muussakin muodossa. Luovuus palkitaan.

Millä perusteella esitysvaiheen voittajajoukkue valitaan?

Joukkueen esitys arvioidaan sen perusteella,

  • miten hyvin joukkue tuntee ja osaa käyttää rahapolitiikkaan liittyviä ilmaisuja ja termejä, miten hyvin esitys on jäsennetty ja miten luova esitys on
  • miten sujuva esitys on
  • miten tasapuolisesti joukkueen jäsenet osallistuvat esitykseen.

Missä esitys pidetään?

Esitykset pidetään kunkin maan kansallisessa keskuspankissa. Lisätietoja esityksen päivämäärästä ja teknisistä vaatimuksista annetaan lähempänä esitysvaiheen alkua. 

Mitä EKP:ssä pidettävässä palkintojenjakotilaisuudessa tapahtuu?

Kaikki voittajajoukkueet kutsutaan Frankfurt am Mainiin Saksaan EKP:ssä pidettävään palkintojenjakotilaisuuteen, johon osallistuu myös EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ja kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. Joukkueilla on myös mahdollisuus keskustella ajankohtaista aiheista ja heille järjestetään kiertokäyntejä.

Miten henkilötietoja käsitellään?

Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Jos joukkue joutuu vetäytymään kilpailusta, miten sen tulee toimia?

Karsintakierroksella ja tehtävävaiheen aikana joukkue voi vetäytyä kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta. Jos joukkue haluaa vetäytyä kilpailusta sen jälkeen, kun se on saanut ja hyväksynyt kutsun kansallisessa keskuspankissa pidettävään esitykseen, joukkueenjohtajan tulisi viipymättä ottaa yhteyttä kotimaansa keskuspankin yhteyshenkilöön. Maan keskuspankki voi tällöin päättää kutsua esitysvaiheeseen jonkin toisen joukkueen.

Mistä saa vastauksia kysymyksiin, joita ei ole käsitelty tässä?

Lisätietoja saa kansalliselta keskuspankilta.

 

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

TAUSTAMATERIAALIA