Vanliga frågor

Vad är tävlingens tidsplan?

Tidsplanen för tävlingen 2018–2019 är följande:

Omgång 1 – flervalsfrågor online: 1.10.2018–14.11.2019
De bästa lagen bjuds in till tävlingens andra omgång. 

Omgång 2 – uppgift: 3.12.2018–23.1.2019

  – presentation: 2.4.2019

Prisceremonin för alla vinnarna äger rum på ECB i Frankfurt am Main, Tyskland, den 6 och den 7 maj 2019.

Den planerade tidsplanen kan ändras.

Hur sker registreringen?

 Fyll i formuläret. Registreringen öppnas den 1 oktober 2018.

Hur många medlemmar kan ett lag ha?

Högst fyra medlemmar och en lärare för handledning.

Finns det avgifter för deltagandet?

Det finns inga avgifter. Deltagandet är gratis.

Finns det åldersgränser?

Deltagare ska vara mellan 16 och 19 år.

Vad händer om vi vill delta men vår lärare inte vill det?

En lärare krävs för att ett lag ska kunna delta i tävlingen. I sådana fall kan ni tyvärr inte delta.

Hur kan vi förbereda oss för den första omgången?

Öva med frågetävlingens testversion. Ni kan träna hur många gånger som helst på den. Testversionen för frågetävlingen finns här.

Hur får vi veta om vi har blivit inbjudna till nästa omgång?

Om ert lag går vidare, kommer ett e-postmeddelande med en inbjudan till nästa omgång att skickas ut efter att den föregående omgången har avslutats.

Hur tar vi oss till den andra omgången?

Minst 20 lag fortsätter till den andra omgången (uppgiftsomgången). Valet grundas på högsta poäng och snabbast svarstid i den första omgången (frågeomgången).

De inbjudna lagen kommer att kontaktas via e-post för att registrera sig till nästa omgång.

Vad ska vi göra under den andra omgången?

Ni ska förbereda en uppgift där ni förklarar era idéer om penningpolitik. Uppgiften kan göras i många olika format, så var kreativa! Lagen uppmanas att koncentrera sig på uppgiftens narrativa och visuella uttryck. Man bör inte kopiera från andra källor, originalitet belönas. Om ni vill göra en PowerPoint-presentation ska den inte vara mer än 30 bilder. Mer detaljer kommer att publiceras på webbplatsen innan den andra omgången börjar.

En jury, som består av experter från nationella centralbanker, väljer ut de fem bästa uppgifterna. De fem finalisterna bjuds in till att presentera sina uppgifter för juryn.

På vilket språk ska uppgiften och presentationen vara?

Tävlingarna som arrangeras av de nationella centralbankerna sker på respektive nationella språk.

Kan vi be andra klasskamrater att hjälpa oss med uppgiften?

Det får läraren bestämma. En livlig diskussion om räntebeslut kan hjälpa ert projekt och dessutom vara intressant för era klasskamrater.

Vilket format ska presentationen ha?

Finalisternas presentationer ska lämnas in i ett format som är lämpligt för en presentation inför juryn. Presentationerna bör vara högst 20 minuter långa. Alla lagmedlemmar (utom läraren) ska vara lika delaktiga i presentationen.

Vad har frågestunden efter presentationen för syfte?

Frågestunden är lika viktig som själva presentationen. Juryn testar lagets kunskaper om och förståelse av penningpolitik. Juryn kan också fråga om aktuella händelser som påverkar ekonomin.

Vem bedömer uppgiften och presentationen?

Uppgiften och presentationen bedöms av en jury som består av experter från de respektive nationella centralbankerna.

Kommer juryn att veta namnet på vår skola när den bedömer uppgiften?

Nej. Uppgifter anonymiseras och varje lag bedöms enligt samma kriterier.

Hur bedöms uppgiften?

Juryn uppskattar en tydlig förståelse av penningpolitik och bedömer även om laget känner till olika koncept och idéer kring penningpolitik. Användning av penningpolitiska uttryck och termer bedöms också. Juryn vill också gärna se kreativa projekt där laget har gjort egen research. Laget kan straffas om en PowerPoint-presentation är över 30 bilder. Man kan också använda andra format istället. Kreativitet belönas.

Vilka kriterier gäller för valet av vinnare i presentationsdelen?

Lagen bedöms enligt följande kriterier:

  • kunskap om penningpolitik, rätt användning av penningpolitiska uttryck och termer, presentationens struktur och kreativitet
  • färdigheter i muntlig framställning
  • de enskilda lagmedlemmarnas deltagande.

Var kommer presentationen att äga rum?

Uppgiften presenteras på plats på respektive nationell centralbank. Mer information om datum och tekniska krav publiceras närmare inledningen av presentationsdelen. 

Vad är den europeiska prisutdelningen?

Alla de vinnande lagen blir inbjudna till Europeiska centralbanken i Frankfurt am Main i Tyskland. Där hålls ett prisevenemang och en ceremoni med ECB:s ordförande Mario Draghi och nationella centralbankschefer. Man kan även närvara vid diskussioner om aktuella ämnen och gå på en sevärdhetstur.

Vad händer med personuppgifterna?

Tävlingsdeltagarnas personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med integritetspolicyn.

Om vårt lag av någon anledning måste dra sig ur tävlingen, hur gör vi då?

Under frågeomgången och uppgiftsomgången kan ni dra er ur när som helst utan någon särskild åtgärd. Om ni vill dra er ur tävlingen efter att ert lag har bjudits in att delta i presentationsdelen och ni har accepterat inbjudan, ska er lagledare meddela kontaktpersonen vid den nationella centralbanken så snart som möjligt. Den berörda nationella centralbanken kan då bjuda in ett annat lag att delta i presentationsdelen.

Vi har en fråga som inte besvarats här. Var kan vi få hjälp?

Se nedanstående kontaktuppgifter för respektive nationell centralbank.

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

INFORMATIONSMATERIAL