Omejitev odgovornosti

Evropska centralna banka (ECB) to spletno stran vzdržuje z namenom, da bi povečala dostopnost informacij o svojih dejavnostih in delovanju Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Prizadevamo si, da bi bile te informacije točne in redno posodabljane. Vseeno ECB ne sprejema nikakršne odgovornosti ali obveznosti v zvezi z gradivi, ki so objavljena na tej spletni strani.

Objavljena gradiva:

  • so informacije splošne narave in ne obravnavajo posebnih okoliščin konkretnih posameznikov ali drugih subjektov;
  • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi ECB nima nadzora in zanje zato ne prevzema nikakršne odgovornosti;
  • ne predstavljajo strokovnega mnenja ali pravnega mnenja.

ECB si prizadeva čimbolj zmanjšati motnje zaradi tehničnih težav. Kljub temu ne more jamčiti, da morebitne tovrstne težave ne bodo kdaj ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje. ECB ne prevzema nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe te spletne strani ali katere koli z njo povezane zunanje spletne strani.
Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornost ECB v nasprotju z zahtevami, ki so določene v veljavni nacionalni zakonodaji, ali izključiti odgovornost ECB za vprašanja, za katera izključitev po tej zakonodaji ni možna.
Z dostopom do katere koli rubrike spletne strani ECB potrjujete, da to izjavo o omejitvi odgovornosti sprejemate.

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

GRADIVA