Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Európska centrálna banka (ECB) túto internetovú stránku poskytuje v snahe umožniť verejnosti lepší prístup k informáciám o jej činnosti a o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Naším cieľom je poskytovať včasné a presné informácie. ECB však nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto stránke.

Tieto informácie:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt;
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na ktoré ECB nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť;
  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

Snažíme sa minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami, nemôžeme však zaručiť, že tieto problémy neprerušia ani inak neovplyvnia naše služby. ECB nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto stránky, prípadne externých stránok, na ktoré odkazuje.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť ECB v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť jej zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Otvorenie akejkoľvek časti internetovej stránky ECB sa považuje za súhlas s uvedenými podmienkami.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

MATERIÁLY

Nájdete nás na Facebooku