Vastuuvapauslauseke

Näiden verkkosivujen avulla Euroopan keskuspankki (EKP) helpottaa tiedonsaantia EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toiminnasta. Tavoitteena on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. EKP ei kuitenkaan vastaa näiden verkkosivujen sisältämästä aineistosta.

Verkkosivuilla oleva aineisto

  • on yleisluonteista, eikä sitä ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön tarpeisiin
  • sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin, joihin EKP ei voi vaikuttaa ja joiden sisällöstä EKP ei vastaa
  • ei sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja.

EKP pyrkii pitämään teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat mahdollisimman vähäisinä. EKP ei kuitenkaan voi taata, ettei verkkosivuilla tarjottavan palvelun toiminnassa ilmenisi teknisistä häiriöistä aiheutuvia katkoksia tai muita ongelmia. EKP ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen tai niihin linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivustojen käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EKP:n vastuuta sovellettavan kansallisen lain vaatimusten vastaisesti tai poistaa EKP:n vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei sovellettavan lain mukaan voida poistaa.

EKP:n verkkosivujen tai niiden osien käyttäjien katsotaan hyväksyneen edellä esitetyt vastuunrajoitukset.

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

TAUSTAMATERIAALIA