Ansvarsfriskrivning

Europeiska centralbanken (ECB) upprätthåller denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om bankens samt Europeiska centralbankssystemets (ECBS) verksamhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. ECB frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på denna webbplats.

Detta material

  • är allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person
  • är ibland länkad till externa webbplatser som ECB inte har någon kontroll över och för vilka ECB inte påtar sig något ansvar
  • utgör inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. ECB kan dock inte garantera att denna tjänst är fri från avbrott eller på annat sätt inte störs av sådana problem. ECB frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon annan extern webbplats har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka ECB:s ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.
Om du går in på någon del av ECB:s webbplats anses du ha accepterat det ovanstående.

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

INFORMATIONSMATERIAL