Disclaimer

De Europese Centrale Bank (ECB) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar werkzaamheden en die van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie in de meest recente versie beschikbaar en juist is. De ECB kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden.

Dit materiaal:

  • is informatie van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enig persoon of enige entiteit gericht;
  • bevat soms koppelingen naar externe websites waarover de ECB geen zeggenschap heeft en waarvoor de ECB geen verantwoordelijk draagt;
  • vormt geen professioneel of rechtskundig advies.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. De ECB kan echter niet garanderen dat haar dienst geen onderbrekingen zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daaraan gekoppelde externe websites mochten voordoen.
Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de ECB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid voor aangelegenheden die uit hoofde van dergelijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.
Indien u enig onderdeel van de website van de ECB bezoekt, wordt u geacht met het bovenstaande te hebben ingestemd.

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

MATERIALEN