Izjava o varstvu zasebnosti

Pravni okvir za varstvo podatkov, ki velja za ECB

Vsi osebni podatki, ki jih posredujejo udeleženci in udeleženke, bodo obdelani v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov, zlasti z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, z izvedbenim sklepom ECB (ECB/2007/1) ter z naknadno zakonodajo, ki spreminja ali nadomešča ta dva pravna instrumenta.

Katere osebne podatke obdelujemo?

Obdelujemo:

  • podatke, s katerimi udeleženci in udeleženke izpolnijo obrazec za registracijo, na primer ime, priimek, ime šole, naslov šole, e-poštni naslov vodje ekipe in učitelja oz. učiteljice ter ime še največ štirih članov oz. članic ekipe.
  • fotografije in video posnetke udeležencev in udeleženk, ki so posneti med tekmovanjem.

Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

ECB je upravljavec podatkov, generalni direktorat ECB Stiki z javnostjo pa je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov iz obrazca za registracijo. Gostitelj spletnega mesta za tekmovanje Generacija €uro je Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (prej Euro RSCG GmbH), ki po navodilih in v imenu ECB obdeluje podatke, zbrane na tem spletnem mestu.

Kdo dobi vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke dobijo skupine zaposlenih v generalnem direktoratu ECB Stiki z javnostjo, ki vodijo tekmovanje, prav tako pa tudi zunanji ponudniki, ki sodelujejo pri organizaciji, na primer hoteli in agencije, ki pripravljajo dogodke.

Osebni podatki, ki se zbirajo na spletnem mestu tekmovanja Generacija €uro, se lahko pošljejo tudi nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju, da bodo te po potrebi lahko vodile tekmovanje na nacionalni ravni. Centralne banke, katerim se smejo razkriti osebni podatki, so: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska in Suomen Pankki – Finlands Bank. Vsaka dodatna obdelava osebnih podatkov, ki jo opravijo nacionalne centralne banke, mora potekati v skladu z jamstvi, določenimi v splošni uredbi o varstvu podatkov.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in kakšno pravno podlago imamo?


Tisti, ki želijo sodelovati v tekmovanju, morajo biti stari vsaj 16 let in morajo izpolniti obrazec za registracijona spletnem mestu tekmovanja Generacija €uro. Podatki o vseh udeležencih in udeleženkah bodo dodani v bazo podatkov. Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za namene vodenja tekmovanja, dostopa do informacij o tekmovanju, razvrščanja udeležencev in udeleženk, podeljevanja nagrad, prav tako pa tudi za namene kontaktiranja udeležencev in udeleženk ter sporočanja pomembnih informacij. S posredovanjem osebnih podatkov udeleženci in udeleženke soglašajo, da se imena zmagovalne ekipe ter njenih članov in članic objavijo na spletnem mestu ECB oziroma nacionalnih centralnih bank oziroma se razglasijo na javnih dogodkih. Zmagovalne ekipe bodo verjetno fotografirane ali posnete na podelitvi nacionalnih nagrad in na zaključni podelitvi evropskih nagrad, te posnetke pa bodo na svojih spletnih mestih objavile ECB oziroma nacionalne centralne banke oziroma druge institucije EU oziroma določeni partnerji ECB, prav tako pa bodo objavljeni tudi na družbenih omrežjih, npr. Facebook, Twitter in Linkedin.

S posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov udeleženci in udeleženke soglašajo z njihovo obdelavo. Udeleženci in udeleženke lahko soglasje kadarkoli umaknejo tako, da se obrnejo na generalni direktorati ECB Stiki z javnostjo (generationeuro@ecb.europa.eu). Prihodnja obdelava njihovih osebnih podatkov se bo končala, ko bodo umaknili soglasje, vendar bo predhodna obdelava podatkov ostala zakonita.

Koliko časa bomo hranili vaše podatke?

Osebne podatke (na primer ime, priimek, ime šole, naslov šole, e-poštni naslov vodje ekipe in učitelja oz. učiteljice), posredovane ob registraciji na spletnem mestu tekmovanja Generacija €uro ali poslane po e-pošti na naslov

generationeuro@ecb.europa.eu

, bo ECB hranila tri (3) leta od dne, ko so bili osebni podatki posredovani.

Osebne podatke, kot so fotografije in video posnetki, posneti med tekmovanjem, bo ECB hranila pet (5) let od dneva, ko so bili osebni podatki, vključno s portretnimi fotografijami, fotografijami ali video posnetki, pridobljeni.

Osebni podatki na straneh družbenih omrežij, povezanih s tekmovanjem, se bodo hranili tako dolgo, kot družbena omrežja določajo v svojih izjavah o varstvu zasebnosti.

 

Vaše pravice

Imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov, jih popravite, omejite njihovo obdelavo in pod določenimi pogoji zaprosite, da se izbrišejo. Odvisno od značilnosti procesa obdelave osebnih podatkov imate lahko tudi pravico do prenosljivosti podatkov in do nasprotovanja obdelavi vaših podatkov.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da generalnemu direktoratu ECB Stiki z javnostjo pošljete e-pošto na naslov generationeuro@ecb.europa.eu

Vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki lahko pošljete uradni osebi za varstvo podatkov v ECB po e-pošti na naslov dpo@ecb.europa.eu

Poleg tega imate pravico, da se glede obdelave vaših osebnih podatkov kadarkoli obrnete na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Uporaba piškotkov

Piškotek je majhna datoteka s podatki, ki jih strežnik spletnega mesta pošlje brskalniku vašega računalnika, ki jih ta shrani na vašem trdem disku. Brskalnik ob naslednjem obisku obvesti strežnik, da ste to spletno mesto nekoč že obiskali. Piškotki nam omogočajo, da shranimo prednostne nastavitve uporabnikov in spremljamo splošne trende uporabe spletne strani. Strežniki samodejno beležijo podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje vsakič, ko obiščete določeno stran. Ti strežniški dnevniki lahko vsebujejo podatke, kot so datum in čas obiska, vaš IP-naslov, vrsta in jezik brskalnika, velikost zaslona brskalnika ter eden ali več piškotkov, ki jih pošlje brskalnik. Podatke, zbrane na spletnem mestu tekmovanja Generacija €uro, ECB uporablja samo za pripravo statistike o uporabi tega spletnega mesta na agregatni ravni.

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

GRADIVA