TIETOSUOJALAUSEKE

EKP:hen sovellettava tietosuojalainsäädäntö

Osallistujien antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä tehtyä EKP:n päätöstä EKP/2007/1 sekä näiden säädösten muuttamisesta tai korvaamisesta annettua lainsäädäntöä.

 

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • osallistujien ilmoittautumislomakkeessa antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi, koulun nimi ja osoite, joukkueenjohtajan ja opettajan sähköpostiosoitteet sekä muiden joukkueenjäsenten nimet
  • osallistujista kilpailun aikana otetut videot ja valokuvat.

 

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Rekisterinpitäjä on EKP, ja ilmoittautumislomakkeessa annettujen henkilötietojen käsittelystä vastaa viestinnän pääosasto. Generation €uro -sivuston ylläpitäjä on Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (entiseltä nimeltään Euro RSCG GmbH). Yritys käsittelee sivuston kautta kerättyjä tietoja EKP:n ohjauksessa ja sen puolesta.

 

Kenelle henkilötiedot toimitetaan?

Henkilötiedot toimitetaan EKP:n viestinnän pääosaston tiimeille, jotka vastaavat kilpailun järjestämisestä, sekä kilpailujärjestelyihin osallistuville ulkopuolisille palveluntarjoajille, kuten hotelleille ja tapahtumatoimistolle.

 

Generation €uro -verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja voidaan myös välittää euroalueen maiden keskuspankeille kansallisten kilpailujen järjestämistä varten. Henkilötietoja voidaan välittää Suomen Pankille sekä Belgian, Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Viron, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian ja Slovakian keskuspankeille. Kansallisissa keskuspankeissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

 

Miksi henkilötietoja käsitellään ja mihin lainsäädäntöön käsittely perustuu?


Kilpailuun voivat osallistua yli 16-vuotiaat opiskelijat. Kilpailuun rekisteröidytään täyttämällä Generation €uro -sivustolla oleva ilmoittautumislomake. Kaikki osallistujien tiedot tallennetaan tietokantaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: kilpailun järjestäminen, kilpailuun liittyvien tietojen käsittely, osallistujien paremmuusjärjestyksen arvioiminen, palkitseminen ja yhteydenpito osallistujiin sekä asiaankuuluvan tiedon välittäminen heille. Antamalla henkilötietonsa osallistujat suostuvat voittajajoukkueen ja sen jäsenten nimien julkaisemiseen EKP:n ja/tai kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla ja/tai julkisissa tilaisuuksissa. Voittajajoukkueesta otetaan todennäköisesti valokuvia ja kuvataan lyhyitä videoita kansallisissa palkintojenjakotilaisuuksissa sekä EKP:ssä järjestettävässä pääpalkinnon jakotilaisuudessa. EKP ja/tai kansalliset keskuspankit, muut EU:n toimielimet ja/tai EKP:n nimeämät kumppanit todennäköisesti julkaisevat kuvia ja videoita verkkosivustoillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan, kuten Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Antamalla pyydetyt henkilötiedot osallistujat antavat samalla suostumuksensa niiden käsittelyyn. Osallistujat voivat perua suostumuksensa milloin vain ottamalla yhteyttä EKP:n viestinnän pääosastoon (generationeuro@ecb.europa.eu). Suostumuksen perumisen jälkeen henkilötietoja ei käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden aiempi käsittely säilyy laillisena.

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Generation €uro -sivustolle rekisteröityessä annettuja tai sähköpostiosoitteeseen generationeuro@ecb.europa.eu toimitettuja henkilötietoja (esim. etu- ja sukunimi, koulun nimi ja osoite, joukkueenjohtajan ja opettajan sähköpostiosoitteet) säilytetään kolme vuotta niiden toimituspäivämäärästä.

EKP säilyttää kilpailun aikana saatuja henkilötietoja, kuten valokuvia ja videoita, viisi vuotta siitä päivästä, jona ne on saatu.

Kilpailuun liittyvissä sosiaalisen median kanavissa henkilötietoja säilytetään kanavien tietosuojalausekkeissaan ilmoittaman ajan.

 

Osallistujien oikeudet

Osallistujalla on oikeus tarkastella ja oikaista tallennettuja henkilötietoja, rajoittaa niiden käsittelyä ja tietyissä tapauksissa pyytää niiden poistamista. Henkilötietojen käsittelyn erityispiirteistä riippuen osallistujalla saattaa olla myös oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Oikeuksia voi käyttää lähettämällä sähköpostia EKP:n viestinnän pääosastolle osoitteeseen generationeuro@ecb.europa.eu.

Henkilötietoihin liittyvät kysymykset voi lähettää EKP:n tietosuojasta vastaavalle henkilölle sähköpostiosoitteeseen dpo@ecb.europa.eu.

Lisäksi osallistujilla on oikeus kääntyä kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

 

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkopalvelimet lähettävät käyttäjän verkkoselaimeen ja tallentavat käyttäjien tietokoneille. Palvelin saa selaimelta tiedon, kun sama käyttäjä palaa sivustolle. Evästeiden avulla käyttäjien sivustolla tekemät valinnat säilyvät ja sivuston kokonaiskäyttäjämäärää voidaan seurata. Käyttäjän tullessa verkkosivustolle selaimen lähettämät tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimille. Lokitiedosto sisältää yleensä kävijän käyntiajankohdan, IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, selaimessa käytetyn ikkunan koon sekä evästeet selaimen tunnistusta varten. EKP:n Generation €uro -sivustolta kerättyjä tietoja (ml. Google Analyticsin avulla kerätyt tiedot) käytetään vain kokonaistilastojen luomiseen verkkosivuston käytöstä.

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

TAUSTAMATERIAALIA