Integritetspolicy

ECB:s rättsliga ramar för dataskydd

Alla deltagarnas personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning, särskilt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, ECB:s genomförandebeslut ECB/2007/1 samt senare lagstiftning som ändrar eller ersätter dessa rättsliga instrument.

Vilka personuppgifter behandlar ECB?

ECB behandlar:

  • uppgifter som deltagare anger i registreringsformuläret, bland annat för- och efternamn, skolans namn och adress, e-postadresser till lagledare och lärare samt de andra teammedlemmarnas namn.
  • foton och videor av deltagare som har tagits under tävlingen.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

ECB är registeransvarig och ECB:s generaldirektorat för kommunikation ansvarar för hanteringen av personuppgifter som anges i registreringsformuläret. €urogenerationens webbplats underhålls av Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (tidigare Euro RSCG GmbH) som behandlar uppgifter som har samlats in genom webbplatsen under ledning av och för ECB.

 

Vem erhåller personuppgifterna?

Personuppgifterna erhålls av team inom ECB:s generaldirektorat för kommunikation som ansvarar för arrangering av tävlingen såväl som av externa leverantörer som är med i arrangeringen, exempelvis hotell och evenemangsbyråer.

 

Personuppgifter som samlas in genom €urogenerationens webbplats kan också överföras till euroområdets nationella centralbanker så att de kan hantera tävlingen på nationell nivå när det är nödvändigt. De centralbanker som kan få tillträde till personuppgifterna är följande: Suomen Pankki – Finlands Bank, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije och Národná banka Slovenska. Eventuell vidarebehandling av personuppgifter hos de nationella centralbankerna ska ske i enlighet med garantier av den allmänna dataskyddsförordningen.

 

Varför behandlas personuppgifter och vilken rättslig grund baseras behandlingen på?


Deltagare ska vara över 16 år och fylla i registerformuläret på €urogenerationens webbplats. Alla deltagares personuppgifter läggs till i en databas. Alla personuppgifter samlas in och används för att administrera tävlingen, ge åtkomst till tävlingsrelaterad information, rangordna deltagarna, tilldela priser och för att kontakta deltagarna och förse dem med relevant information. Genom att ange sina personuppgifter godkänner deltagare att namnet på det vinnande laget samt dess deltagare publiceras på ECB:s och/eller den nationella centralbankens webbplatser och att de kan tillkännages på offentliga tillställningar. De vinnande lagen kommer antagligen att fotograferas eller filmas vid den nationella eller europeiska prisutdelningen. Dessa foton eller filmer kan publiceras av ECB och/eller nationella centralbanker på deras webbsidor och/eller av andra EU-institutioner samt ECB:s utnämnda partner såväl som på sociala medier, t.ex. på Facebook, Twitter och Linkedin.

Genom att tillhandahålla personuppgifter godkänner deltagare att dessa behandlas. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta ECB:s generaldirektorat för kommunikation (generationeuro@ecb.europa.eu). All framtida behandling av deltagarnas personuppgifter upphör så snart de har återkallat sitt godkännande, men tidigare behandling är fortsatt laglig.

 

Hur länge lagras uppgifterna?

Personuppgifter (för- och efternamn, skolans namn och adress, e-postadresser till lagledare och lärare) som lämnas vid registrering på webbplatsen €urogeneration eller skickas via e-post till generationeuro@ecb.europa.eu lagras av ECB i tre (3) år från och med den dag uppgifterna lämnades.

ECB lagrar personuppgifter såsom foton och videor som har tagits under tävlingen i fem (5) år från och med den dag uppgifterna, inklusive porträtt, foton och videor, erhålls.

Personuppgifter på sociala medier som är relaterade till tävlingen lagras så länge som de sociala mediekanalerna anger i sin sekretesspolicy.

 

Deltagarnas rättigheter

Deltagare har rätt att få tillgång till och korrigera sina personuppgifter, inskränka behandlingen av dessa samt att, under vissa förutsättningar, begära att de lagrade personuppgifterna raderas. Beroende på särdrag i uppgiftsbehandlingen kan deltagare eventuellt också ha rätt till uppgiftsportabilitet och rätt att motsätta sig att deras personuppgifter behandlas.

Deltagare kan åberopa sina rättigheter genom att skicka e-post till generaldirektoratet för kommunikation på generationeuro@ecb.europa.eu.

Vid frågor om personuppgifter kan deltagare skicka e-post till ECB:s personuppgiftsombud på dpo@ecb.europa.eu.

Deltagare har när som helst rätt att anföra klagomål avseende behandlingen av sina personuppgifter till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

 

Kakor

Kakor (cookies) är små filer som en webbplatsserver skickar till webbläsaren på användarens dator och som lagras på användarens hårddisk. När en användare besöker samma webbplats informerar webbläsaren servern om att hen varit där tidigare. Kakor hjälper oss att spara användarpreferenser och, på aggregerad bas, följa användartrender. Servrar registrerar automatiskt information som användarens webbläsare sänder när hen besöker en webbplats. Dessa servrar kan innehålla information som datum och tid för användarens besök, IP-adress, typ av webbläsare, dess språk, skärmstorlek och en eller flera kakor som identifierar webbläsaren. Den information som ECB samlar in från webbplatsen €urogeneration (inklusive via Google Analytics) används bara för att sammanställa statistik, på aggregerad bas, över användningen av denna webbplats.

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

INFORMATIONSMATERIAL