Privacyverklaring

Het juridisch kader voor gegevensbescherming dat geldt voor de EC

Alle door deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het EU-recht inzake gegevensbescherming, met name Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, het Uitvoeringsbesluit van de ECB (ECB/2007/1) en latere wetgeving ter wijziging of vervanging van deze rechtsinstrumenten.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken:

  • de informatie die de deelnemers in het aanmeldingsformulier opgeven, zoals hun voor- en achternaam, de naam en het adres van de school, de e-mailadressen van de teamleider en de leraar, en de namen van maximaal vier teamleden
  • tijdens de wedstrijd gemaakte foto's en video's van de deelnemers.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De ECB is de verwerkingsverantwoordelijke en binnen de ECB is het Directoraat-Generaal Communicatie verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens uit het inschrijfformulier. De webhost van de website van Generation €uro, Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (voorheen Euro RSCG GmbH), verwerkt de via deze website verzamelde gegevens volgens instructies van en namens de ECB.

 

Aan wie worden jouw persoonsgegevens verstrekt?

Je persoonsgegevens worden verstrekt aan de teams binnen het Directoraat-Generaal Communicatie van de ECB die de wedstrijd organiseren en aan externe aanbieders die daarbij betrokken zijn, zoals hotels en een evenementenbureau.

 

Persoonsgegevens die via de Generation €uro-website worden verzameld, kunnen naar de nationale centrale banken van de eurolanden worden gezonden, zodat zij de wedstrijd eventueel op nationaal niveau kunnen organiseren. De centrale banken waaraan de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden zijn de: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska en Suomen Pankki – Finlands Bank. Voor eventuele verdere verwerking van de persoonsgegevens door de nationale centrale banken gelden de waarborgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Waarom verwerken we je persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?


Om aan de wedstrijd te kunnen meedoen, moet je zestien jaar of ouder zijn en het inschrijfformulier op de Generation €uro-website invullen. Alle gegevens van de deelnemers worden in een database ingevoerd. De persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt om de wedstrijd te organiseren, toegang te verlenen tot wedstrijdinformatie, de rangorde van de deelnemers te bepalen, de prijzen toe te kennen en met de deelnemers contact op te nemen en hen van relevante informatie te voorzien. Door hun persoonsgegevens in toe voeren gaan deelnemers ermee akkoord dat de namen van (de leden van) het winnende team worden gepubliceerd op de website van de ECB en/of van de nationale centrale banken en/of bij publieke evenementen worden bekendgemaakt. Waarschijnlijk zullen er verder foto's en korte video's van de winnende teams worden gemaakt op de nationale prijsuitreikingsdagen en bij de finale prijsuitreiking, met het oog op publicatie op de websites van de ECB en/of de nationale centrale banken en/of door andere EU-instellingen en/of door aangewezen partners van de ECB, maar ook op sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn.

Door de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken geef je toestemming voor de verwerking ervan. Deelnemers kunnen hun toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met het Directoraat-Generaal Communicatie van de ECB (generationeuro@ecb.europa.eu). Zodra ze hun toestemming hebben ingetrokken, worden hun gegevens niet langer verwerkt, maar de eerdere verwerking blijft rechtmatig.

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De ECB bewaart persoonsgegevens (zoals voor- en achternaam, naam en adres van de school, het e-mailadres van de teamleider en de leraar) die worden verstrekt bij aanmelding op de website van Generation €uro of door een mailtje te sturen naar generationeuro@ecb.europa.eu tot drie (3) jaar na de datum waarop ze werden verstrekt.

De ECB bewaart persoonsgegevens zoals foto’s en video’s die tijdens de wedstrijd worden genomen, tot vijf (5) jaar na de datum waarop deze persoonsgegevens, inclusief portretten, foto's en video-opnamen, werden verkregen.

Met de wedstrijd verband houdende persoonsgegevens op sociale media worden zolang bewaard als in de privacyverklaring van die sociale media staat vermeld.

 

Je rechten

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, de verwerking ervan te beperken en, onder bepaalde voorwaarden, om verwijdering van je gegevens te vragen. Afhankelijk van de details van de verwerkingsactiviteit heb je mogelijk ook recht op dataportabiliteit en op bezwaar tegen de verwerking van je gegevens.

Om je rechten uit te oefenen kun je contact opnemen met het Directoraat-Generaal Communicatie van de ECB op generationeuro@ecb.europa.eu.

Bij vragen over persoonsgegevens kun je altijd een e-mail sturen naar de functionaris voor de gegevensbescherming van de ECB (dpo@ecb.europa.eu)

Je hebt te allen tijde recht op verhaal bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn gegevensbestandjes die door een webserver naar de browser van je computer worden verzonden en op je harde schijf worden opgeslagen als je een website bezoekt. Wanneer je die website een volgende keer bezoekt, wordt dit door de browser aan de server doorgegeven. Cookies helpen ons om voorkeuren van gebruikers op te slaan en trends in het gebruik van de website op geaggregeerd niveau te volgen. Elke keer dat je een website bezoekt, stuurt je browser gegevens door die automatisch op servers worden opgeslagen. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van je bezoek, je IP-adres, het type browser dat je gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en één of meer cookies waaraan je browser kan worden herkend. De informatie die de ECB van de Generation €uro-website verzamelt (ook via Google Analytics) wordt uitsluitend gebruikt om op geaggregeerd niveau statistieken samen te stellen over het gebruik van de website.

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

MATERIALEN