NOVICE

Dijaško tekmovanje Generacija €uro v šolskem letu 2016/17 - časovnica

Spoštovani! 

Tudi v šolskem letu 2016/17 se nadaljuje projekt Evropske centralne banke (ECB) v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami Evrosistema z imenom Generacija €uro. Gre za tekmovanje, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov srednjih šol v državah članicah evroobmočja in spodbuja mlade k pridobivanju znanj s področja ekonomije in financ ter seznanjanju z vlogo, nalogami in delovanjem ECB in Evrosistema.

Tekmovanje bo tudi v šolskem letu 2016/17 potekalo v treh fazah: 

  • Kviz z vprašanji o cenovni  stabilnosti, monetarni politiki in Evrosistemu,
  • Analiza z napovedjo (simulacijo) odločitve Sveta ECB o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve. V skupini za pripravo referata lahko sodelujejo štirje ali pet dijakov,
  • Predstavitev zaključkov referata o odločitvi o obrestni meri za skupine, ki jih izbere žirija kot najboljše in poteka v posamezni nacionalni centralni banki. V Banki Slovenije bo zaključni del potekal. Zmagovalna skupina na nivoju države bo z mentorjem odpotovala v ECB (Frankfurt) in se udeležila zaključne slovesnosti, na kateri se bo srečala s predsednikom ECB in zmagovalnimi skupinami iz ostalih sodelujočih držav Evrosistema 

Večje število slovenskih srednjih šol, kjer se poučujejo ekonomski predmeti, je na omenjenem tekmovanju že sodelovala vsaj v prvi fazi (pri izpolnjevanju kviza).  

Na predstavitev zaključkov analize bodo v Banko Slovenije povabljene skupine, ki bodo, po oceni žirije, pripravili najboljše eseje. Žirijo bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij v Banki Slovenije. 

Glede na dosedanji dober odziv dijakov in mentorjev ter dosežen nivo razumevanja sicer zahtevne tematike, bo Banka Slovenije tudi v šolskem letu 2016/17 sodelovala v projektu in v sodelovanju z ECB usmerjala tekmovanje ter skrbela za obveščanje mentorjev. Tudi v letošnjem letu bomo organizirali izobraževanje mentorjev, profesorjev ekonomskih predmetov, in sicer 6. oktobra 2016

Komunikacija bo potekala preko spletne strani tekmovanja, Generacijaeuro in elektronske pošte tekmovanje@bsi.si.

Za uspešno izvedbo tekmovanja je ključnega pomena angažiranje profesorjev, ki bodo imeli vlogo mentorja. 

Sodelujoče šole in mentorji bodo prejeli potrdila za izvedbo Razvojno-izobraževalnega dela v okviru evropskega projekta »Generation €uro School Competition«. Potrdilo o sodelovanju v projektu bodo prejeli tudi vsi sodelujoči dijaki. 

Prijave šol na tekmovanje sprejemamo na elektronski naslov: tekmovanje@bsi.si. Prosimo vas, da nam sporočite ime ter naslov šole, ime in priimek mentorja/ -ice z kontaktnimi podatki (elektronski naslov in telefon) zaradi obveščanja o podrobnostih tekmovanja.

Lep pozdrav!

NOVICE

2017-09-21

Pozdrav