NOVICE

Tekmovanje poteka v treh fazah - časovnica za leto 2018/19

  • Spletni kviz z vprašanji o monetarni politiki, ECB in Evrosistemu, ki  poteka od 1. oktobra do 19. novembra 2018. 
  • Analiza z napovedjo odločitve Sveta ECB na seji Sveta ECB o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve. Analizo pripravi skupina štirih ali petih dijakov ob pomoči mentorja (učitelja šole, ki lahko poučuje katerikoli predmet). Rok za oddajo analize je 31. januarja 2019. 
  • Predstavitev zaključkov analiz o odločitvi o obrestni meri. Komisija sestavljena iz štirih sodelavcev Banke Slovenije izbere nekaj najboljših referatov za predstavitev v Banki Slovenije. Skupina, ki na predstavitvi najbolje predstavi referat in najbolje odgovori na vprašanja komisije, je zmagovalna skupina. Predstavitev s slavnostno razglasitvijo      zmagovalca bo 28. marca 2019. 

Tekmovanju sledita še dva dogodka. Eden za zmagovalno ekipo v Frankfurtu in drugi, ki se bo z letošnjem tekmovanjem odvil prvič, za vse sodelujoče v Banki Slovenije v Ljubljani: 

  • Zaključna slovesnost v ECB. V ECB poteka zaključna slovesnost tekmovanja, na kateri se zmagovalne skupine dijakov in mentorjev iz držav evroobmočja in zmagovalna skupina mednarodnih srednjih šol sreča s predsednikom ECB. Slavnostno srečanje bo 6. in 7. maja 2019. 
  • Slavnostna prireditev v Banki Slovenije. Na dogodek ob zaključku tekmovanja bodo povabljene vse ekipe, ki bodo sodelovale na tekmovanju, starši in sošolci zmagovalne ekipe, ravnatelji, mentorji, mediji in zaposleni v banki. Na dogodku bo prisotne nagovoril guverner, na kratko bomo povzeli letošnje tekmovanje in zmagovala ekipa bo predstavila svoj referat z zmagovalno predstavitvijo. Slavnostna prireditev bo potekala 16. maja 2019.

 

NOVICE

2018-08-31

Pozdrav