INFORMÁCIE O SÚŤAŽI

Čo je predmetom súťaže pre študentov Generácia €uro?

Zaujíma vás to, ako funguje ekonomika? Chceli by ste získať cenu, vďaka ktorej by ste mohli lepšie obstáť, keď sa budete uchádzať o štúdium na univerzite alebo o stáž?

Vašou úlohou v tejto súťaži je vypracovať návrh rozhodnutia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) vzhľadom na daný stav ekonomiky a úroveň inflácie v eurozóne. Prostredníctvom menovej politiky centrálne banky riadia objem peňazí v ekonomike. V záujme zabezpečovania stability ECB v rámci menovej politiky využíva rôzne nástroje, napríklad úrokové sadzby a nákup finančných aktív.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Na súťaži sa môžu zúčastniť tímy študentov stredných škôl zo zúčastnených krajín eurozóny a niektorých medzinárodných a európskych škôl v eurozóne. V jednotlivých zúčastnených krajinách súťaž organizujú príslušné národné centrálne banky. Študenti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, musia mať v čase registrácie vek od 16 do 19 rokov. Vstup do súťaže nie je podmienený štúdiom konkrétneho predmetu. V tíme môže byť najviac päť študentov a jeden učiteľ. Všetci členovia tímu musia byť z rovnakej školy. Z tej istej školy sa však do súťaže môže prihlásiť viacero tímov.

Čo môžete vyhrať?

Víťazné tímy dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien s účasťou prezidenta ECB a guvernérov centrálnych bánk, ktoré sa uskutoční 6. a 7. mája 2019 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Letenky a ubytovanie hradí ECB. Každý tím sprevádza jeden učiteľ. Počas týchto dvoch dní sa víťazné tímy budú môcť zapojiť do diskusií s odborníkmi ECB a zúčastniť sa na rôznych prezentáciách a prehliadkach. Aj ak sa vám nepodarí vyhrať, samotná účasť na súťaži je cennou skúsenosťou. Všetci finalisti získajú diplom.

Aký je harmonogram súťaže, ktorá prebieha v školskom roku 2018 – 2019?

Prvé kolo – online kvíz – bude prebiehať od 1. októbra 2018 do 22. novembra 2018. Najlepšie tímy postúpia do ďalšieho kola súťaže.

Druhé kolo – zadanie – bude prebiehať od 23. novembra 2018 do 14. februára 2019. Na záver, 29. marca 2019, sa uskutoční prezentácia s pohovorom.

Upozorňujeme, že harmonogram sa môže zmeniť.

Ako sa môžeme do súťaže zapojiť?

Je to jednoduché. Najskôr je potrebné vytvoriť tím (najviac päť študentov a jeden učiteľ) a zaregistrovať sa. Registrácia je možná od 1. októbra 2018.

Po zaregistrovaní sa môžete pustiť do práce. V cvičnom online kvíze si najskôr preveríte svoje vedomosti. Keď budete pripravení, vyplníte ostrú verziu kvízu. Pripomíname, že cvičný kvíz si môžete vyskúšať aj viackrát, ale na ostrú verziu kvízu máte len jeden pokus.

Najlepšie tímy z kvízového kola postupujú do ďalšieho kola, v ktorom musia vypracovať zadanie. Buďte kreatívni. Svoje argumenty môžete vyjadriť rôznymi spôsobmi, napr. pomocou videí, simulácií, kresieb či animácií. Vo výbere spôsobu prezentácie máte voľnú ruku.

Tímy s najlepšie vypracovaným zadaním následne postupujú do záverečného kola, v ktorom majú pred porotou zloženou z odborníkov z centrálnych bánk predniesť prezentáciu. Po prezentácii nasleduje pohovor.

Ako bude určený víťazný tím?

Každá zúčastnená národná centrálna banka vyberie jeden víťazný tím. Všetky vybrané víťazné tímy dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien v ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Kde nájdeme informácie o menovej politike?

Pri príprave zadania a prezentácie môžete o pomoc požiadať svojho učiteľa.

Užitočné informácie nájdete aj na internetovej stránke ECB a na internetovej stránke svojej národnej centrálnej banky.

Na koho sa môžeme obrátiť so žiadosťou o ďalšie informácie?

Každá krajina má na účely tejto súťaže svoju vlastnú kontaktnú osobu. Kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke súťaže na stránke príslušnej krajiny. Na Slovensku je kontaktnou osobou: 

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

MATERIÁLY

Nájdete nás na Facebooku