OM TÄVLINGEN

Vad är Generation €uro Students’ Award?

Är du intresserad av hur ekonomin fungerar? Skulle du vilja vinna ett pris som kan hjälpa dig att stå ut från mängden när du ansöker till vidare studier eller om praktikplats?

I den här tävlingen ska du föreslå vilka penningpolitiska beslut Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) borde fatta, med hänsyn till euroområdets ekonomiska läge och inflationsnivå. Centralbanker fattar penningpolitiska beslut för att kontrollera penningmängden i ekonomin. Penningpolitik genomförs med olika instrument för att säkerställa stabilitet, till exempel räntor och köp av finansiella tillgångar.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för ungdomar från skolor i deltagande länder i euroområdet. Ungdomar från vissa internationella och europeiska skolor i euroområdet kan också delta. De deltagande ländernas nationella centralbanker arrangerar tävlingen i sitt land. Ungdomar som deltar i tävlingen ska vara mellan 16 och 19 år och gå på gymnasium eller yrkesskola när de registrerar sig till tävlingen. För att delta i tävlingen behöver man inte studera specifika ämnen. Ett lag ska bestå av fyra elever och en lärare. Medlemmarna i ett lag ska vara från samma skola. Flera lag från samma skola får delta.

Vad kan ni vinna?

De vinnande lagen kommer att bjudas in till en prisceremoni på ECB:s huvudkontor i Frankfurt am Main den 6 och 7 maj 2019. ECB:s ordförande och nationella centralbankschefer deltar också i ceremonin. ECB står för rese- och logikostnader för de vinnande lagen och deras medföljande lärare. Under de två dagar som evenemanget hålls ordnas diskussioner med ECB:s experter, presentationer och en guidad tur. Även om ert lag inte vinner, är deltagandet i sig en värdefull erfarenhet. Alla finalister får ett intyg om deltagandet.

När arrangeras tävlingen 2018–2019?

Den första omgången (en frågetävling online) kommer att pågå från den 1 oktober 2018 till den 14 november 2018. De bästa lagen bjuds in till tävlingens andra omgång.

Den andra omgången kommer att pågå från den 3 december 2018 till den 23 januari 2019. Därefter presenterar de bästa lagen sin uppgift i den nationella finalen, som kommer att äga rum 2 april 2019. Presentationen följs av en frågestund.

Den planerade tidtabellen kan dock ändras.

Hur kan man delta?

Först behöver ni bilda ett lag (fyra elever och en lärare). Registreringen öppnas den 1 oktober 2018.

Direkt efter registreringen kan ni börja tävla. Det lönar sig att öva först med hjälp av en testversion av frågetävlingen, och när ni är färdiga kan ni göra det riktiga testet. Ni kan träna hur många gånger som helst på testversionen, men de riktiga frågorna kan ni endast svara på en gång.

De bästa lagen i den första omgången går vidare till den andra omgången. I den andra omgången ska lagen lämna in en analysuppgift. Närmare instruktioner ges i Lärarhandledningen.

Lagen med de bästa svaren blir sedan inbjudna till den nationella finalen – en presentation av ett nytt räntebeslut inför en expertjury från respektive nationell centralbank. Presentationen följs av en frågestund.

Hur väljs det vinnande laget?

Ett vinnande lag väljs av varje deltagande nationell centralbank. Alla vinnande lag blir sedan inbjudna till prisceremonin på ECB i Frankfurt am Main i Tyskland.

Hur kan ni lära er mer om penningpolitik?

Ni kan fråga er lärare om hjälp med uppgiften och presentationen.

Mer nyttig information finns på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de deltagande ländernas nationella centralbanker.

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

INFORMATIONSMATERIAL