OVER DE WEDSTRIJD

Wat is de Generation €uro Students’ Award?

De Generation €uro Students’ Award is een wedstrijd over monetair beleid die in het eurogebied wordt gehouden over monetair beleid die in verscheidene landen van het eurogebied wordt gehouden en die bedoeld is voor alle 16- tot 19‑jarige leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De leeftijd van de scholieren hangt af van het onderwijssysteem in elk land, maar ze moeten in de laatste jaren van de middelbare school zitten. Alle leerlingen mogen deelnemen, ongeacht hun vakkenpakket; de teams mogen echter enkel bestaan uit leerlingen van dezelfde school. Eenzelfde school kan meerdere teams afvaardigen, op voorwaarde dat ze door verschillende leerkrachten worden begeleid.
Aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten geen wedstrijd meer te organiseren voor internationale en Europese scholen, kunnen die, als ze in België zijn gevestigd, net als de andere Belgische scholen deelnemen, door Frans of Nederlands te kiezen als taal voor hun deelname.

Hoe kan ik aan de wedstrijd deelnemen?

Om te kunnen deelnemen, moet je eerst een team samenstellen (4 of 5 leerlingen + een leerkracht als coach) en je aanmelden op deze website (klik op "Stel je team samen" en vul het inschrijvingsformulier in). Je team kan dan de online quiz beantwoorden.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

De jury zal de antwoorden in de 3de ronde van de wedstrijd (‘Actualiteitsvraag’) beoordelen op basis van de volgende criteria:

  • de kwaliteit van de onderbouwing van de antwoorden;
  • de helderheid van de uitleg
  • de inbreng van elk van de teamleden;
  • de kwaliteit en de creativiteit van de mondelinge presentatie.

Welke prijzen zijn er te winnen?

Beloningen van de Nationale Bank voor alle teams in de finale (13 maart 2019):

- Geldprijs voor de school (€ 1 000, € 700, € 500, € 300)

- Individuele prijzen voor ALLE leden van die teams (met inbegrip van de coach):  € 150, € 75, € 50, € 30
 
Tenslotte zal het winnende team door de Europese Centrale Bank worden uitgenodigd voor een reis van twee dagen naar Frankfurt, bestaand uit een ontmoeting met de president van de ECB en een recreatief programma. De Europeses centrale bank heeft dit evenement voor alle deelnemende landen vastgelegd op 6 en 7 mei 2019. 
 
De Europese centrale Bank betaalt de reis- en verblijfkosten van alle aanwezige teamleden en van de begeleidende leerkracht.

 

 

Hoe kan ik iets bijleren over monetair beleid?

Op 14 november zal in de lokalen van de Nationale bank een Students' & Teachers' Day worden gehouden voor de leerlingen en leerkrachten van de teams die na de quiz werden geselecteerd. Die dag lichten we voor hen het vervolg van de wedstrijd toe en leggen onze beste spacialisten hun uit wat ze moeten weten over het monetair beleid.
In de tweede en derde ronde is een nauwe samenwerking met jullie leerkracht vereist. Jullie vinden de nodige informatie in de rubriek  “Educatief informatiepunt” op deze website. De websites van de Europese Centrale Bank en van de nationale centrale banken verschaffen eveneens nuttige informatie.

Wie is in mijn land de contactpersoon?

De rubriek "Contactpersoon" bevat de naam van de contactpersoon voor de wedstrijd in jullie land.

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

MATERIALEN