Disclaimer

De Banco de Portugal hanteert deze website om het publiek een betere toegang te bieden tot informatie over haar initiatieven en over de activiteiten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). We streven ernaar die informatie tijdig en nauwkeurig te blijven verstrekken. Niettemin aanvaardt de Banco de Portugal geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website.

De inhoud:

  • is informatie van algemene aard en is niet bedoeld om in te spelen op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit.
  • is soms verbonden met websites van derde partijen waarover de Banco de Portugal geen controle heeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt.
  • vormt geen professioneel of juridisch advies.

Wij streven ernaar verstoringen ten gevolge van technische fouten te minimaliseren. De Banco de Portugal kan echter niet waarborgen dat haar dienstverlening niet zal worden onderbroken of anderszins worden beïnvloed door dergelijke problemen. De Banco de Portugal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig probleem dat zich voordoet als gevolg van het gebruik van deze website of enige ermee verbonden externe website. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de Banco de Portugal te beperken in strijd met alle mogelijke vereisten die zijn vastgelegd in het geldende nationale recht, of om haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die niet krachtens dat recht kunnen worden uitgesloten.

Als u enig deel van deze website opent, wordt u geacht het voorgaande te hebben aanvaard.