Kontakt

Organizátori súťaže Generácia €uro z Národnej banky Slovenska Vám v priebehu súťaže radi odpovedia všetky otázky. Otázky posielajte na e-mailovú adresu: sutaz@nbs.sk.