Podmienky súťaže

PODMIENKY SÚŤAZE

Súťaž pre študentov Generácia €uro určenú pre študentov stredných škôl v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami.

Súťaž sa riadi podmienkami a pravidlami uvedenými na tejto internetovej stránke. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vo veku od 16 do 19 rokov (v čase registrácie na tejto stránke). Kvíz je prvým z dvoch kôl súťaže. Na vyplnenie kvízu sa dá zaregistrovať len raz. Jeden súťažiaci môže byť členom len jedného tímu.

Podmienkou účasti v súťaži je súhlas s týmito podmienkami a s prvaidlami vyhlásenia o ochrane osobných údajov a registrácia mien a e-mailových adries študentov. Zadaním týchto informácií účastníci vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením názvu víťazného tímu ako aj mien a fotografií jeho členov na internetovej stránke ECB a príslušnej národnej centrálnej banky i s oznámením týchto mien na verejných podujatiach. Je pravdepodobné, že na odovzdávaní cien na národnej a/alebo európskej úrovni budú vyhotovené fotografie a krátke videozáznamy víťazných tímov, ktoré môžu byť zverejnené na internete, na stránkach sociálnych médií alebo v iných médiách.  

V prípade záujmu môže ECB a príslušná národná centrálna banka hráčov neskôr kontaktovať e‑mailom a informovať ich o budúcich súťažiach a podujatiach.

ECB ani národné centrálne banky nezodpovedajú za neúplné, nesprávne uvedené či oneskorené údaje v rámci procesu registrácie.

Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95% a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (zadanie).

Postupujúce tímy budeme o registrácii do ďalšieho kola informovať e-mailom. E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95% na základe rozhodnutia poroty súťaže.

Víťazné tímy z druhého kola súťaže (zadanie) budeme kontaktovať e-mailom. ECB alebo príslušné národné centrálne banky môžu mená tímov a súťažiacich oznámiť na svojich internetových stránkach, stránkach sociálnych médií alebo na verejných podujatiach, a víťazné zadania alebo prezentácie môžu zverejniť.

Víťazné tímy získajú ceny, ktoré vyberú príslušné národné centrálne banky. Ceny sú neprenosné a ich finančná kompenzácia nie je možná. Príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo zmeniť finálne ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky víťazné tímy na slávnostnom odovzdávaní cien v ECB vo Frankfurte nad Mohanom získajú diplom.

Rozhodnutia poroty sú konečné. Tímy, ktoré sa zúčastňujú na záverečnom kole súťaže, môžu dostať podrobný feedback. Kritériá hodnotenia, ktoré sa používajú v oboch kolách súťaže, sú uvedené na tejto internetovej stránke.

ECB a príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo súťaž čiastočne alebo úplne odložiť, prerušiť alebo zrušiť. V takom prípade ECB ani príslušné národné centrálne banky nebudú zodpovedné za žiadne vzniknuté straty či škody.