Vanliga frågor

Tidsplanen för tävlingen 2022–2023 är följande:

  • Omgång 1 – flervalsfrågor online: 17.10.–25.11.2022

  • Omgång 2 – uppgift: tidsplanen preciseras

  • Omgång 3 – presentation (nationell final): tidsplanen preciseras

Det segrande laget i den nationella finalen får en inbjudan till den internationella prisutdelningsceremonin som ordnas av Europeiska centralbanken.

Den planerade tidsplanen kan ändras.

Fyll i formuläret. Registreringen öppnas den 17 oktober 2022.

Högst fyra medlemmar och en lärare för handledning.

Det finns inga avgifter. Deltagandet är gratis.

Deltagare ska vara mellan 16 och 19 år.

En lärare krävs för att ett lag ska kunna delta i tävlingen. I sådana fall kan ni tyvärr inte delta.

Öva med frågetävlingens testversion. Ni kan träna hur många gånger som helst på den. Testversionen för frågetävlingen finns här.

Om ert lag går vidare, kommer ett e-postmeddelande med en inbjudan till nästa omgång att skickas ut efter att den föregående omgången har avslutats.

Lag med högsta poäng och snabbast svarstid i den första omgången (frågeomgången) fortsätter till den andra omgången (videoomgången).

De inbjudna lagen kommer att kontaktas via e-post för att registrera sig till nästa omgång.

I videouppgiften ska lagen göra en högst 2 minuter lång video, där de redogör för ECB-rådets viktigaste beslut. Målgruppen för videon är unga i 15–19 års åldern och stilen är fri. Beaktandet av målgruppen är ett av bedömningskriterierna för videouppgiften. Om den maximala längden på videon överskrids, kan poängtalet sänkas. Alla lagmedlemmar ska vara delaktiga i produktionen av videon och den ska återspegla majoritetens åsikt.

En jury, som består av experter från nationella centralbanker, väljer ut de tre bästa videouppgifterna. De tre finalisterna bjuds in till att presentera sina uppgifter för juryn.

Tävlingarna som arrangeras av de nationella centralbankerna sker på respektive nationella språk eller på engelska.

Det får läraren bestämma. En livlig diskussion om räntebeslut kan hjälpa ert projekt och dessutom vara intressant för era klasskamrater.

De lag som går vidare till tredje omgången ska hålla en muntlig presentation för en expertjury, som väljer ut det vinnande laget. Den aktuella presentationsuppgiften ges cirka en månad före finaldagen i Finland. Presentationen äger rum på Finlands Banks myntmuseum i Helsingfors. Finlands Bank betalar lagens, inklusive lärarens, resa och uppehälle.

Frågestunden är lika viktig som själva presentationen. Juryn testar lagets kunskaper om och förståelse av penningpolitik. Juryn kan också fråga om aktuella händelser som påverkar ekonomin.

Presentationen äger rum på Finlands Banks myntmuseum i Helsingfors. Finlands Bank betalar lagens, inklusive lärarens, resa och uppehälle.

Det segrande laget i den nationella finalen får en inbjudan till den internationella prisutdelningsceremonin som ordnas av Europeiska centralbanken. I ceremonin deltar utöver de segrande lagen från alla deltagande länder också ECB-ordföranden och de aktuella ländernas centralbankschefer. Finalisterna får ett betyg över deltagande i tävlingen.

Tävlingsdeltagarnas personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med integritetspolicyn. Se lärarhandledningen 7. datasyddspolicy.

Under frågeomgången och uppgiftsomgången kan ni dra er ur när som helst utan någon särskild åtgärd. Om ni vill dra er ur tävlingen efter att ert lag har bjudits in att delta i presentationsdelen och ni har accepterat inbjudan, ska er lagledare meddela kontaktpersonen vid den nationella centralbanken så snart som möjligt. Den berörda nationella centralbanken kan då bjuda in ett annat lag att delta i presentationsdelen.