Veelgestelde vragen

De Generation €uro Students’ Award is een teamwedstrijd over drie ronden die eindigt met een nationale prijsuitreiking. Daarna zorgt de Europese Centrale Bank (ECB) voor een slotceremonie. Het doel van de wedstrijd is leerlingen uit het secundair onderwijs in het eurogebied (tussen 16  en 19 jaar) de kans te bieden vertrouwd te raken met begrippen zoals prijsstabiliteit, monetair beleid en rentetarieven. De wedstrijd bestaat uit een onlinequiz en twee andere proeven waaruit de economische kennis van de leerlingen moet blijken, maar ook hun kritische zin en hun creativiteit…

 

De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar die in het eurogebied wonen. De deelnemers moeten in de laatste jaren van de middelbare school zitten. Alle leerlingen mogen meedoen, ongeacht hun vakkenpakket. Wie dat wil, kan meer dan één keer meedoen, op voorwaarde dat hij of zij niet in hetzelfde team zit (als vorig jaar). De leerlingen vormen teams van vier of vijf leerlingen en wijzen een leerkracht als begeleider aan. De leerkracht en de leerlingen mogen zelf hun team samenstellen. Wel moeten alle teamleden van dezelfde school afkomstig zijn. Elk team dient een van de leerling-teamleden tot teamleider te benoemen. De leerkracht moet behoren tot de school die deelneemt aan de wedstrijd en dient aan ten minste een van de teamleden les te geven. Eenzelfde school kan verschillende teams afvaardigen, op voorwaarde dat ze door verschillende leerkrachten worden begeleid.

De wedstrijd bestaat uit drie ronden: een online quiz (1ste ronde), een presentatie in een vorm naar keuze over het monetair beleid met een onderbouwd voorstel van beslissing (2de ronde) en ten slotte de finale in de Nationale Bank waarin de teams mondeling antwoorden op actualiteitsvragen over het monetair beleid en op vragen over hun in de tweede ronde voorgestelde beslissingen. De winnaars zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een (virtuele) ontmoeting met ECB-voorzitster Christine Lagarde.

Praktisch:

  • Ronde 1: Online quiz

Nadat de deelnemers hun team hebben samengesteld en de inschrijving hebben voltooid, mogen ze van start gaan met de onlinequiz over de ECB, het Eurosysteem, het monetair beleid, de euro, enz. De teams met de hoogste scores gaan door naar de tweede ronde... en worden uitgenodigd voor een online opleiding ‘op maat’ door specialisten monetair beleid van de Nationale Bank.

  • Ronde 2: Beslis en leg uit

Tijdens de tweede ronde moeten de teams het monetair beleid in hun eigen woorden uitleggen… en beargumenteerde beslissingen voorstellen. Aan hen om de relevante gegevens te vinden — maar ze worden niet aan hun lot overgeleverd!

  • Finale: actualiteitsvragen  

De teams die doorgaan naar de derde ronde moeten actualiteitsvragen beantwoorden: Hoeveel bedraagt de inflatie in het eurogebied? Welk beleid moet een centrale bank voeren om de inflatie naar haar doelstelling te brengen? Wat zijn de eventuele risico’s? De experts van de Nationale Bank, uit de onderwijswereld en uit de media wachten op jullie.

De timing en het verloop van de wedstrijd zijn onder voorbehoud.

Alle finalisten winnen een geldprijs (zowel individueel als voor de school). De winnende teams van alle deelnemende landen komen tijdens een (virtuele) slotceremonie bij elkaar om hun succes te vieren. President Christine Lagarde zal daarbij aanwezig zijn om op hun vragen te antwoorden.

Heb je nog vragen, bekijk dan de contactgegevens op deze site. We staan klaar om je te helpen.