Ansvarsfriskrivning

Portugisiska centralbanken (Banco de Portugal) upprätthåller denna webbplats för att öka allmänhetens tillgång till information om sina projekt och om Europeiska centralbankssystemets (ECBS) verksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla aktuell och korrekt information. Banco de Portugal svarar emellertid inte för innehållet på denna webbplats.

Innehållet:

  • är information av allmängiltig karaktär och gäller inte enskilda personer eller företag,
  • kan bestå av länkar till tredje parters webbplatser som Banco de Portugal inte har någon kontroll över och för vilka banken inte ansvarar,
  • utgör inte professionell eller juridisk rådgivning.

Målet har varit att minimera störningar på grund av tekniska fel. Banco de Portugal kan dock inte garantera att det inte förekommer avbrott i tjänsterna eller att tjänsterna inte påverkas av sådana problem. Banco de Portugal ansvarar inte för problem som uppkommer till följd av användningen av webbplatsen eller länkade externa webbplatser. Ansvarsfriskrivningen syftar inte till att begränsa Banco de Portugals ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att avsäga sig ansvar för sådana omständigheter som med stöd av den aktuella lagen inte kan avsägas.

Den som besöker webbplatsen anses ha godkänt ovan nämnda villkor.