Om tävlingen

Generation €uro-tävlingen kommer igen 2022-2023. Tävlingen startar i mitten av oktober 2022. Närmare tidtabell läggs ut på denna sida under hösten 2022.

Vad är Generation €uro Students’ Award?

Är du intresserad av hur ekonomin fungerar? Skulle du vilja vinna ett pris som kan hjälpa dig att stå ut från mängden när du ansöker till vidare studier eller om praktikplats?

I den här tävlingen ska du föreslå vilka penningpolitiska beslut Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) borde fatta, med hänsyn till euroområdets ekonomiska läge och inflationsnivå. Centralbanker fattar penningpolitiska beslut för att kontrollera penningmängden i ekonomin. Penningpolitik genomförs med olika instrument för att säkerställa stabilitet, till exempel styrräntor och köp av finansiella tillgångar.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för ungdomar från skolor i deltagande länder i euroområdet. Ungdomar från vissa internationella och europeiska skolor i euroområdet kan också delta. De deltagande ländernas nationella centralbanker arrangerar tävlingen i sitt land. Ungdomar som deltar i tävlingen ska vara mellan 16 och 19 år och gå på gymnasium eller annan skola på andra stadiet när de registrerar sig till tävlingen. För att delta i tävlingen behöver man inte studera specifika ämnen. Ett lag ska bestå av fyra elever och en lärare. Medlemmarna i ett lag ska vara från samma skola. Flera lag från samma skola får delta.

När arrangeras tävlingen 2022–2023?

Tävlingen startar i mitten av oktober 2022. Närmare tidtabell läggs ut på denna sida under hösten 2022.

Den planerade tidtabellen kan dock ändras.

Hur kan man delta?

Först behöver ni bilda ett lag (fyra elever och en lärare). 

Direkt efter registreringen kan ni börja tävla. Det lönar sig att öva först med hjälp av en testversion av frågetävlingen, och när ni är färdiga kan ni göra det riktiga testet. Ni kan träna hur många gånger som helst på testversionen, men de riktiga frågorna kan ni endast svara på en gång.

De bästa lagen i den första omgången går vidare till den andra omgången. I den andra omgången ska lagen lämna in en analysuppgift. Närmare instruktioner ges i Lärarhandledningen.

Lagen med de bästa svaren blir sedan inbjudna till den nationella finalen – en presentation av ett nytt räntebeslut inför en expertjury från respektive nationell centralbank. Presentationen följs av en frågestund.

Hur väljs det vinnande laget?

Den nationella centralbanken i varje deltagande land utser ett segrande lag i den nationella finalen. De segrande lagen i alla deltagande länder inbjuds till en internationell prisutdelningsceremoni i Europeiska centralbankens regi. 

Hur kan ni lära er mer om penningpolitik?

Ni kan fråga er lärare om hjälp med uppgiften och presentationen.

Mer nyttig information finns på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de deltagande ländernas nationella centralbanker.