Dataskyddspolicy för Generation €uro -webbplatsen

MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER FÖR GENERATION €URO-WEBBPLATSEN

Alla deltagares personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s och Portugals dataskyddslagstiftning och särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (den s.k. allmänna dataskyddsförordningen) samt enligt lagstiftningen om genomförandet av de aktuella förordningarna.

I enlighet med informationsskyldigheten förklaras här varför dina personuppgifter samlas in och behandlas, syftet med uppgifterna och hur du kan utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Den portugisiska centralbanken (Banco de Portugal) är registeransvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som anges i anmälningsblanketten.

Syfte – Varför behandlar vi personuppgifter?

Deltagare ska vara över 16 år och fylla i anmälningsblanketten på Generation €uro-webbplatsen (www.generationeuro.eu). Deltagarnas personuppgifter matas in i en databas. Alla personuppgifter samlas in och används för att administrera tävlingen, ge åtkomst till tävlingsrelaterad information, rangordna deltagarna, tilldela priser och meddela deltagarna relevant information.

Genom att fylla i sina personuppgifter godkänner deltagare att namnet på vinnarlaget samt namnen på lagets medlemmar publiceras på ECB:s och/eller den nationella centralbankens webbplatser och att de kan tillkännages på offentliga tillställningar.

De vinnande lagen kommer sannolikt att fotograferas och filmas vid den nationella eller europeiska prisutdelningen. Dessa foton och filmer kan publiceras av ECB och/eller nationella centralbanker på deras webbsidor och/eller av andra EU-institutioner samt ECB:s utnämnda partner såväl som på sociala medier, t.ex. på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn.

Genom att tillhandahålla personuppgifterna samtycker deltagarna till behandlingen av dem. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta den portugisiska centralbankens dataskyddsombud (dpo@bportugal.pt). All framtida behandling av deltagarnas personuppgifter upphör så snart de har återkallat sitt samtycke, men tidigare behandling är fortfarande laglig.

Databehandlingens laglighet och legitimitet

Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av artiklarna 6.1 a och 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter som behandlas:

  • de uppgifter som deltagarna lämnar på anmälningsblanketten, bland annat för- och efternamn, skolans namn och adress, deltagarnas e-postadresser och födelsedatum
  • foton och videor av deltagare som har tagits under tävlingen.

Vem erhåller personuppgifterna?

Personuppgifterna lämnas in till den portugisiska centralbanken som ansvarar för tävlingsarrangemangen och till externa tjänsteleverantörer som deltar i arrangemangen kring Generation €uro-tävlingen.

Personuppgifter som samlas in via Generation €uro-webbplatsen kan också överlämnas till Europeiska centralbanken och euroområdets nationella centralbanker för att möjliggöra de nationella tävlingsarrangemangen. De centralbanker som kan få tillgång till personuppgifterna är: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska och Finlands Bank. I de nationella centralbankerna behandlas personuppgifter i enlighet med de skyddsåtgärder som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

Hur länge lagras uppgifterna?

Personuppgifter som anges i tävlingsanmälan på Generation €uro-webbplatsen lagras av Banco de Portugal i tre (3) år från och med den dag uppgifterna lämnades.

Portugisiska centralbanken lagrar personuppgifter såsom foton och videor som har tagits under tävlingen i tre (3) år från och med den dag uppgifterna, inklusive porträtt, foton och videor, erhålls.

Personuppgifter på sociala medier som är relaterade till tävlingen lagras så länge som de sociala mediekanalerna anger i sina respektive sekretesspolicyer.

Deltagarnas rättigheter

Deltagare har rätt att få tillgång till och rätta sina personuppgifter, begränsa behandlingen av dem och, under vissa förutsättningar, rätt att begära att de lagrade personuppgifterna raderas. Beroende på särdrag i uppgiftsbehandlingen kan deltagare eventuellt också ha rätt att flytta uppgifterna mellan system och att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter.

Deltagare kan utöva sina rättigheter eller begära ytterligare upplysningar om personuppgifterna genom att kontakta den portugisiska centralbankens dataskyddsombud: dpo@bportugal.pt.

I ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter kan deltagarna också kontakta den portugisiska dataskyddsmyndigheten CNPD på adressen https://www.cnpd.pt.

 

KAKOR FÖR WEBBPLATSEN GENERATION €URO

Denna policy för användning av kakor utgör en väsentlig del av dataskyddspolicyn för webbplatsen www.generationeuro.eu.

Vad är kakor (cookies)?

Kakor (cookies) är små datafiler som lagras på användarens hårddisk när användaren besöker en webbplats.

Huvudsyftet är att känna igen användaren när hen besöker webbplatsen och förbättra webbplatsens kvalitet, dvs. göra webbplatsen enklare att använda.

Kakor är nödvändiga för att internet ska fungera; de skadar inte din dator eller mobilenhet och om de aktiveras i webbläsarens inställningar bidrar de till att identifiera och lösa eventuella fel på webbplatsen.

Använder webbplatsen www.generationeuro.eu kakor?

Funktionskakor, som inte kan inaktiveras, används för att förbättra sidnavigeringen på webbplatsen och ge åtkomst till säkra områden på webbplatsen.

Webbplatsen använder analyskakor via Google Analytics för att samla in statistik om hur besökarna använder webbplatsen. Dessa kakor samlar in aggregerad information för att ge en överblick över hur webbplatsen används.

Tabellen nedan visar vilka typer av kakor som används och deras syfte:[1]

Typer av kakor som används och deras syfte

[1] Källa: https://cookiedatabase.org/

Banco de Portugal åtar sig att lagra kakor endast för de ändamål som anges ovan. Portugisiska centralbanken har dock ingen kontroll över hur de används av Google, som ansvarar för analyskakorna.

Hur kan jag aktivera/inaktivera kakor?

Inställningsverktyget kontrollerar endast de analyskakor som kräver förhandsgodkännande. Funktionskakor kan inte inaktiveras.

I flesta webbläsare kan användaren hantera de kakor som sparas på hårddisken och också omedelbart radera sparade kakor om användaren inte vill att kakorna sparas på hårddisken. 

Webbläsarens inställningar

I enlighet med gällande lagstiftning tillhandahåller webbplatsen information om hur användaren kan ställa in webbläsaren för att hantera och säkerställa sekretess och datasäkerhet i samband med kakor. Informationen tillhandahålls i form av länkar till de vanligaste webbläsarnas officiella webbplatser, så att användaren kan välja om hen godkänner användningen av kakor eller inte.

Således kan användaren blockera användningen av kakor i webbläsarens inställningar.

Inställningarna för kakor kan också ändras i webbläsarens inställningar.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du alltid kontakta Portugals dataskyddsombud på adressen dpo@bportugal.pt.