Käyttöehdot

Portugalin keskuspankki ylläpitää tätä sivustoa tuodakseen hankkeitaan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toimintaa paremmin yleisön tietoon. Tavoitteena on pitää tiedot ajantasaisina ja täsmällisinä. Portugalin keskuspankki ei kuitenkaan vastaa sivuston sisällöstä.

Sisältö:

  • koostuu yleisluonteisista tiedoista, joissa ei käsitellä mitään yksittäistä henkilöä tai yhteisöä;
  • voi käsittää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, jotka eivät ole Portugalin keskuspankin hallinnassa ja joista se ei vastaa;
  • ei ole ammatillista tai oikeudellista neuvontaa.

Teknisistä virheistä aiheutuvat toimintahäiriöt on pyritty minimoimaan. Portugalin keskuspankki ei kuitenkaan takaa palvelun toiminnan jatkuvuutta tai sitä, etteivät tällaiset ongelmat vaikuttaisi palveluun. Portugalin keskuspankki ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat sivuston tai siihen linkitettyjen ulkoisten sivustojen käytöstä.

Tämän vastuunrajoituksen tarkoitus ei ole rajoittaa Portugalin keskuspankin vastuuta tavalla, joka olisi ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, tai pyrkiä sulkemaan vastuun ulkopuolelle seikkoja, joita kyseisen lain nojalla ei voida erottaa vastuun piiristä.

Jos päätät vierailla missä tahansa tämän sivuston osassa, sinun katsotaan hyväksyneen edellä esitetty vastuunrajoitus.