Kilpailun ehdot

Euroopan keskuspankki (EKP) järjestää yhdessä eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kanssa kilpailun euroalueen maiden toisen asteen opiskelijoille.

Kilpailussa noudatetaan näitä ehtoja sekä tässä verkkosivustossa ja opettajan oppaassa kerrottuja sääntöjä.

Kilpailuun voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat kilpailuun rekisteröityessään 16–19-vuotiaita. Kilpailussa on kaikkiaan kolme kierrosta. Karsintakysymyksiin voi vastata rekisteröityneenä vain kerran, ja kukin opiskelija voi kuulua kilpailussa vain yhteen joukkueeseen.

Osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija hyväksyy nämä ehdot ja tietosuojalausekkeen sekä antaa rekisteröityessään nimensä ja sähköpostiosoitteensaAntaessaan henkilötietonsa osallistujat suostuvat siihen, että voittajajoukkueen nimi ja sen jäsenten nimet ja kuvat julkaistaan EKP:n ja/tai joukkueen kotimaan keskuspankin verkkosivuilla ja/tai julkisissa tilaisuuksissa. EKP ja/tai voittajajoukkueen kotimaan keskuspankki voi julkaista voittajajoukkueista kansallisessa ja EKP:n palkintojenjakotilaisuudessa mahdollisesti otettavaa valokuva- ja/tai videokuvamateriaalia.

Osallistujat voivat antaa EKP:lle ja maansa kansalliselle keskuspankille luvan tiedottaa heille myöhemmin sähköpostitse uusista kilpailuista ja/tai tapahtumista.

EKP ja kansalliset keskuspankit eivät ole vastuussa vaillinaisista, väärin annetuista tai viivästyneistä rekisteröitymistiedoista.

Näihin joukkueisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse, ja heitä pyydetään rekisteröitymään analyysikierrokselle. 

Kilpailun toisella kierroksella parhaiten menestyneisiin joukkueisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse. EKP tai asianomaiset kansalliset keskuspankit voivat julkistaa näiden joukkueiden nimet ja niiden jäsenten nimet verkkosivuillaan tai julkisissa tilaisuuksissa sekä julkaista parhaat analyysit. Sama ehto koskee myös kilpailun kolmannella kierroksella palkittavia joukkueita, ja EKP tai kansallinen keskuspankki voi julkaista parhaat esitykset.

Kansallisten keskuspankkien järjestämien kilpailujen voittajajoukkueet saavat maansa kansallisen keskuspankin valitseman palkinnon. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä siirtää toiselle. EKP:llä ja kansallisilla keskuspankeilla on oikeus vaihtaa pääpalkinto ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikille voittajajoukkueille jaetaan kunniakirjat Euroopan keskuspankissa järjestettävässä palkinnonjakotilaisuudessa, jossa joukkueilla on tilaisuus tavata EKP:n pääjohtaja ja euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajia.

Arviointiraadin päätökset toisella ja kolmannella kierroksella ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa. Kolmannelle kierrokselle osallistuvat joukkueet saavat suorituksestaan palautetta. Toisella ja kolmannella kierroksella käytettävät arviointikriteerit on kerrottu tässä verkkosivustossa ja opettajan oppaassa.

EKP:llä ja kansallisilla keskuspankeilla on oikeus lykätä kilpailua taikka keskeyttää tai perua se osittain tai kokonaan, eivätkä ne vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.