Generation €uro -verkkosivuston tietosuojakäytäntö

GENERATION €URO -VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJALAUSEKE

Osallistujien antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n ja Portugalin tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27.4.2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (ns. yleinen tietosuoja-asetus) sekä kyseisten säädösten täytäntöönpanosta annettua lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytännössä selitetään, miksi henkilötietojasi kerätään ja käsitellään, mihin niitä käytetään ja miten voit käyttää oikeuksiasi tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Rekisterinpitäjä on Portugalin keskuspankki (Banco de Portugal), ja se vastaa ilmoittautumislomakkeessa annettujen henkilötietojen käsittelystä.

Tarkoitus – Miksi henkilötietoja käsitellään?

Kilpailuun voivat osallistua yli 16-vuotiaat opiskelijat. Kilpailuun rekisteröidytään täyttämällä Generation €uro -sivustolla (www.generationeuro.eu) oleva ilmoittautumislomake. Kaikki osallistujien tiedot tallennetaan tietokantaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: kilpailun järjestäminen, kilpailuun liittyvien tietojen käsittely, osallistujien paremmuusjärjestyksen arvioiminen, palkitseminen ja yhteydenpito osallistujiin sekä asiaankuuluvan tiedon välittäminen heille.

Antamalla henkilötietonsa osallistujat suostuvat voittajajoukkueen ja sen jäsenten nimien julkaisemiseen EKP:n ja/tai kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla ja/tai julkisissa tilaisuuksissa.

Voittajajoukkueesta otetaan todennäköisesti valokuvia ja kuvataan lyhyitä videoita kansallisissa palkintojenjakotilaisuuksissa sekä EKP:ssä järjestettävässä pääpalkinnon jakotilaisuudessa. EKP ja/tai kansalliset keskuspankit, muut EU:n toimielimet ja/tai EKP:n nimeämät kumppanit todennäköisesti julkaisevat kuvia ja videoita verkkosivustoillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan, kuten Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Antamalla pyydetyt henkilötiedot osallistujat antavat samalla suostumuksensa niiden käsittelyyn. Osallistujat voivat perua suostumuksensa milloin vain ottamalla yhteyttä Portugalin keskuspankin tietosuojavastaavaan (dpo@bportugal.pt). Suostumuksen perumisen jälkeen henkilötietoja ei käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden aiempi käsittely säilyy laillisena.

Mihin lainsäädäntöön käsittely perustuu?

Tietojen käsittelyn laillisuus perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a sekä artiklaan 7.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • osallistujien ilmoittautumislomakkeessa antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi, koulun nimi ja osoite, oppilaiden sähköpostiosoitteet ja syntymäajat
  • osallistujista kilpailun aikana otetut videot ja valokuvat.

Kenelle henkilötiedot toimitetaan?

Henkilötiedot toimitetaan kilpailun järjestämisestä vastaavalle Portugalin keskuspankille sekä Generation €uro -kilpailun järjestelyihin osallistuville ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Generation €uro -verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja voidaan myös välittää Euroopan keskuspankille sekä euroalueen maiden keskuspankeille kansallisten kilpailujen järjestämistä varten. Henkilötietoja voidaan välittää: Suomen Pankille sekä Belgian, Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Viron, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian ja Slovakian keskuspankeille. Kansallisissa keskuspankeissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 määrättyjen suojatoimien mukaisesti.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Portugalin keskuspankki säilyttää Generation €uro -sivustolle rekisteröityessä annettuja henkilötietoja kolme (3) vuotta niiden toimituspäivämäärästä.

Portugalin keskuspankki säilyttää kilpailun aikana saatuja henkilötietoja, kuten valokuvia ja videoita, kolme (3) vuotta siitä päivästä, jona ne on saatu.

Kilpailuun liittyvissä sosiaalisen median kanavissa henkilötietoja säilytetään kanavien tietosuojalausekkeissaan ilmoittaman ajan.

Osallistujien oikeudet

Osallistujalla on oikeus tarkastella ja oikaista tallennettuja henkilötietoja, rajoittaa niiden käsittelyä ja tietyissä tapauksissa pyytää niiden poistamista.

Henkilötietojen käsittelyn erityispiirteistä riippuen osallistujalla saattaa olla myös oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Osallistujat voivat käyttää oikeuksiaan tarkastella tai oikaista henkilötietojaan ottamalla yhteyttä Portugalin keskuspankin tietosuojavastaavaan, dpo@bportugal.pt.

Lisäksi osallistujilla on oikeus kääntyä henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä Portugalin tietosuojaviranomaisen (CNDP) puoleen osoitteessa https://www.cnpd.pt.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ GENERATION €URO -VERKKOSIVUSTOSSA

Evästeiden käyttöä koskeva käytäntö on keskeinen osa www.generationeuro.eu -verkkosivuston tietosuojakäytäntöä.

Mikä on eväste?

Evästeet ovat tietoa sisältäviä tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjien tietokoneille heidän vieraillessaan verkkosivustoilla.

Niiden päätarkoitus on tunnistaa käyttäjä, kun hän palaa sivustolle. Tällä parannetaan sivuston laatua sekä helpotetaan ja yksinkertaistetaan sen käyttöä.

Evästeet ovat välttämättömiä internetin toiminnalle; ne eivät vahingoita tietokonettasi, ja jos olet sallinut niiden käytön, ne helpottavat mahdollisen sivuston käyttöön liittyvien ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista.

Käytetäänkö www.generationeuro.eu -verkkosivustolla evästeitä?

Toiminnalliset evästeet, joita ei voi poistaa käytöstä, parantavat selailukokemusta sekä pääsyä käyttäjäprofiiliin ja muihin resursseihin sivuston turvallisissa osissa.

Sivustolla käytetään Google Analyticsin analyyttisia evästeitä seurattaessa, miten vierailija käyttävät sivustoja. Näillä evästeillä kerätään kokonaistilastotietoja, joiden avulla muodostetaan yleiskuva sivuston käytöstä.

Seuraavassa taulukossa on esitelty sivustolla käytettyjen evästeiden tyypit ja käyttötarkoitukset:[1]

Sivustolla käytettyjen evästeiden tyypit ja käyttötarkoitukset

[1] Evästeitä koskevien tietojen lähde: https://cookiedatabase.org/

Portugalin keskuspankki sitoutuu käyttämään evästeitä ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin. Se ei kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, miten analyyttisistä evästeistä vastaava Google käyttää evästeitä.

Kuinka evästeet voi ottaa käyttöön / poistaa käytöstä?

Asetukset-työkalulla voi hallinnoida ainoastaan analyyttisia evästeitä, joiden käyttö edellyttää käyttäjän etukäteistä hyväksyntää. Toiminnallisia evästeitä ei voi poistaa käytöstä.

Useimmissa selaimissa käyttäjä voi hallita laitteelle tallennettuja evästeitä sekä poistaa ne välittömästi halutessaan ottaa evästeiden paikallinen tallennus pois käytöstä. 

Selaimen asetukset

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti käyttäjille annetaan tietoa, miten selaimen asetuksilla voi hallinnoida ja ylläpitää evästeisiin liittyvää yksityisyyttä ja turvallisuutta. Sivustolla on linkit yleisimpien selainten verkkosivustoille, jossa selostetaan, miten käyttäjä voi päättää evästeiden käytön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Selaimen asetusvaihtoehtojen avulla voit estää evästeet.

Evästeitä koskevia asetuksia voi myös muuttaa selaimen asetuksissa.

Jäikö kysymyksiä?

Jos sinulla on aiheesta lisäkysymyksiä, voit aina ottaa yhteyttä Portugalin keskuspankin tietosuojavastaavaan osoitteessa dpo@bportugal.pt.