Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Túto internetovú stránku spravuje Banco de Portugal s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o iniciatívach banky a o činnostiach Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Jej zámerom je, aby boli tieto informácie vždy aktuálne a presné. Banco de Portugal však nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah tejto internetovej stránky.

Tento obsah:

  • tvoria informácie všeobecného charakteru, ktorých cieľom nie je zaoberať sa konkrétnymi okolnosťami individuálnych osôb alebo subjektov;
  • je niekedy linkami prepojený s internetovými stránkami tretích strán, pričom Banco de Portugal nemá nad týmito stránkami žiadnu kontrolu a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť;
  • nepredstavuje odborné ani právne poradenstvo.

Naším cieľom je minimalizovať narušenia plynulej prevádzky zapríčinené technickými chybami. Banco de Portugal však nemôže zaručiť, že takéto chyby neprerušia alebo inak neovplyvnia jej služby. Banco de Portugal nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, ku ktorým dôjde v dôsledku používania tejto internetovej stránky alebo akýchkoľvek prelinkovaných externých internetových stránok.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti Banco de Portugal, ktoré by bolo v rozpore s akýmikoľvek požiadavkami ustanovenými v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani sa ním nevylučuje jej zodpovednosť za záležitosti, ktorú podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Váš prístup do akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa bude považovať za súhlas s vyššie uvedeným vyhlásením.