Podmienky súťaže

PODMIENKY SÚŤAZE

Súťaž pre študentov Generácia €uro určenú pre študentov stredných škôl v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami.

Súťaž sa riadi podmienkami a pravidlami uvedenými na tejto internetovej stránke. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vo veku od 16 do 19 rokov (v čase registrácie na tejto stránke). Kvíz je prvým z dvoch kôl súťaže. Na vyplnenie kvízu sa dá zaregistrovať len raz. Jeden súťažiaci môže byť členom len jedného tímu.

Podmienkou účasti v súťaži je súhlas s týmito podmienkami a s prvaidlami vyhlásenia o ochrane osobných údajov a registrácia mien a e-mailových adries študentov. Zadaním týchto informácií účastníci vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením názvu víťazného tímu ako aj mien a fotografií jeho členov na internetovej stránke ECB a príslušnej národnej centrálnej banky i s oznámením týchto mien na verejných podujatiach. Je pravdepodobné, že na odovzdávaní cien na národnej a/alebo európskej úrovni budú vyhotovené fotografie a krátke videozáznamy víťazných tímov, ktoré môžu byť zverejnené na internete, na stránkach sociálnych médií alebo v iných médiách.  

V prípade záujmu môže ECB a príslušná národná centrálna banka hráčov neskôr kontaktovať e‑mailom a informovať ich o budúcich súťažiach a podujatiach.

ECB ani národné centrálne banky nezodpovedajú za neúplné, nesprávne uvedené či oneskorené údaje v rámci procesu registrácie.

Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95% a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (zadanie).

Postupujúce tímy budeme o registrácii do ďalšieho kola informovať e-mailom. E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95% na základe rozhodnutia poroty súťaže.

Víťazné tímy z druhého kola súťaže (zadanie) budeme kontaktovať e-mailom. ECB alebo príslušné národné centrálne banky môžu mená tímov a súťažiacich oznámiť na svojich internetových stránkach, stránkach sociálnych médií alebo na verejných podujatiach, a víťazné zadania alebo prezentácie môžu zverejniť.

Víťazné tímy získajú ceny, ktoré vyberú príslušné národné centrálne banky. Ceny sú neprenosné a ich finančná kompenzácia nie je možná. Príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo zmeniť finálne ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozhodnutia poroty sú konečné. Tímy, ktoré sa zúčastňujú na záverečnom kole súťaže, môžu dostať podrobný feedback. Kritériá hodnotenia, ktoré sa používajú v oboch kolách súťaže, sú uvedené na tejto internetovej stránke.

ECB a príslušné národné centrálne banky si vyhradzujú právo súťaž čiastočne alebo úplne odložiť, prerušiť alebo zrušiť. V takom prípade ECB ani príslušné národné centrálne banky nebudú zodpovedné za žiadne vzniknuté straty či škody.