POGOSTA VPRAŠANJA

Časovnica tekmovanja v šolskem letu 2022/23:

1. krog – spletni kviz: 10. oktober – 16. december 2022

2. krog – referat: 20. december 2022 – 6. februar 2023

3. krog – predstavitev:  v tednu med 20. in 24. marcem 2022

Podelitvena slovesnost za vse zmagovalce bo v organizaciji ECB maja 2023.

Vendar se datumi lahko spremenijo.

elektronski obrazec vnesete vse člane ekipe. Za vsakega člana ekipe in mentorja je potrebno vnesti ime in priimek ter njegov e-naslov in datum rojstva. Ekipa kot celota mora imeti svoj e-naslov, ki ni enak nobenemu od vnešenih naslovov. Ekipo lahko prijavite od 10. oktobra 2022.

Ekipa mora imeti najmanj tri in največ pet članov ter mentorja, ki vas bo usmerjal.

Ne, sodelovanje v tekmovanju je brezplačno.

Člani ekipe morajo biti stari od 16 do 19 let.

Če ekipa želi sodelovati, je udeležba mentorja obvezna vsaj na zaključnem nagradnem potovanju zmagovalne ekipe. Zato brez podpore mentorja žal ne boste mogli sodelovati.

Za začetek lahko za vajo rešujete poizkusno različico kviza za vajo. Rešujete ga lahko, kolikor krat hočete.

Če boste uspešni, bo vaša ekipa po roku za zaključek prvega kroga dobila e-sporočilo z vabilom za sodelovanje v drugem krogu.

V drugi krog bo napredovalo vsaj 13 ekip na podlagi največjega števila točk.

Ekipe bodo po e-pošti povabljene, da pripravijo referate.

Pripraviti boste morali referat, v katerem boste pojasnili svoje poglede na denarno politiko. Naloga lahko pripravite v poljubni obliki, zato bodite ustvarjalni, ne pozabite pa tudi na vsebino. Pričakujemo močne pripovedne in vizualne elemente. Ne prepisujte iz drugih virov – izvirnost bo nagrajena. Če se boste odločili predložiti predstavitev v programu PowerPoint, ne sme biti daljša od 30 diapozitivov. Podrobnosti boste prejeli v e-sporočilu, ko boste prejeli potrdilo o uvrstitvi v drugi krog.

Žirija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki iz Banke Slovenije, bo izbrala do pet najboljših referatov. Izbrane ekipe bodo povabljene k predstavitvi svojega referata in znanja strokovni žiriji.

O tem odloči mentor ekipe. Živahna razprava v razredu o določanju obrestnih mer je lahko zanimiva za vaše sošolce, vam pa pomaga oblikovati utemeljitev za vaš projekt.

Predstavitve v finalu morajo biti v obliki, ki je primerna za predstavitev v živo pred žirijo. Predstavitev ne sme biti daljša od 15 minut, pri njej pa morajo enakovredno sodelovati vsi člani ekipe razen mentorja.

Zagovor z vprašanji in odgovori po predstavitvi je enako pomemben kot sama predstavitev. Žirija bo preverila kako dobro vaša ekipe pozna in razume denarno politiko. Člani žirije vas lahko povprašajo tudi o aktualnih dogajanjih, ki vplivajo na gospodarstvo.

Žirija, v kateri bodo strokovnjaki Banke Slovenije.

Žirija pričakuje jasno razumevanje denarne politike in bo ocenjevala, ali vaša ekipa pozna koncepte in ideje, povezane z denarno politiko. Ocenjevala bo tudi vašo rabo strokovnih izrazov. Žirija želi videti ustvarjalne projekte, ki jih boste pripravili na podlagi svojega raziskovanja. Ustvarjalnost bo nagrajena.

Žirija bo ocenjevala naslednje:

  • poznavanje in natančna raba strokovnih izrazov s področja denarne politike, struktura vaše predstavitve in ustvarjalnost, s katero jo boste predstavili;
  • kakovost ustne predstavitve;
  • raven sodelovanja med člani ekipe;
  • ustvarjalnost in inovativnost.

Merila se vsako leto lahko prilagodijo, a so vsem ekipam posredovana pred zagovorom.

Predstavitve bodo potekale v Banki Slovenije. Več informacij o datumu predstavitve in o tehničnih zahtevah boste dobili po e-pošti pred začetkom tretjega kroga. 

Vse nacionalne zmagovalne ekipe bodo povabljene v ECB v Frankfurt na Majni v Nemčiji, kjer bo potekala podelitev nagrad, del katere bo tudi slovesnost s predsednico ECB in guvernerji nacionalnih centralnih bank. Organizirane bodo tudi okrogle mize o aktualnih temah in ogled znamenitosti.

Izvedla se bo, če bodo razmere to dovoljevale.

Z osebnimi podatki članov ekipe bomo ravnali v skladu s politiko zasebnosti.

Med prvim in drugim krogom tekmovanja lahko kadar kolii odstopite, brez da nas obvestite. Če se uvrstite v tretji krog in želite odstopiti, nas čim prej obvestite, da lahko v tretji krog povabimo drugo ekipo.