POGOJI SODELOVANJA NA TEKMOVANJU GENERACIJA EVRO

Dijaško tekmovanje Generacija €vro organizirajo Evropska centralna banka (ECB) in nekatere nacionalne centralne banke, namenjeno pa je dijakom iz držav euroobmočja.

Za tekmovanje veljajo pogoji in pravila, ki so opisani na tej spletni strani. V tekmovanju lahko sodelujejo dijaki, ki so ob registraciji na tem spletnem mestu stari od 16 do 19 let. Kviz je prvi od treh krogov tekmovanja. Za kviz se je mogoče registrirati samo enkrat, vsak tekmovalec pa lahko sodeluje samo v eni ekipi.

Za sodelovanje morajo tekmovalci sprejeti pogoje tekmovanja in politiko zasebnosti ter se registrirati s svojim imenom in e-poštnim naslovom. Z vnosom teh podatkov udeleženci soglašajo, da se ime zmagovalne ekipe ter imena in fotografije njenih članov in članic objavijo na spletnem mestu ECB in na spletnem mestu Banke Slovenije ter da se ta imena razglasijo na javnih dogodkih. Zmagovalne ekipe bodo verjetno posnete na podelitvi nacionalnih oziroma evropskih nagrad, fotografije in video posnetki pa bodo lahko objavljeni na internetu, na družbenih omrežjih ali v drugih medijih.  

Tekmovalci lahko potrdijo, da jih ECB in Banka Slovenije lahko pozneje po e-pošti obveščata o prihodnjih tekmovanjih oziroma dogodkih.

ECB in Banka Slovenije nista odgovorni za nepopolne in nepravilno izpolnjene ali zakasnele prijave v postopku registracije.

Izmed vseh ekip, ki bodo rešile kviz, se jih bo vsaj 15 uvrstilo v naslednji krog na podlagi največjega števila točk. Ekipe, ki bodo napredovale v naslednji krog, bodo po e-pošti povabljene k pripravi referata.

Najboljše ekipe drugega kroga bodo po e-pošti dobile vsa navodila za udeležbo v zaključnem krogu tekmovanja. ECB in Banka Slovenije lahko imena ekip ter njihovih članov in članic razglasita na svojem spletnem mestu, na družbenih omrežjih ali na javnih dogodkih, prav tako pa lahko objavita zmagovalne referate oziroma predstavitve.

Zmagovalna ekipa bo prejela nagrado, ki jo bo izbrala Banka Slovenije. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali prenesti na drugo osebo. Banka Slovenije si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni končno nagrado.

Vse nacionalne zmagovalne ekipe bodo prejele priznanje na podelitvi nagrad v ECB v Frankfurtu na Majni v Nemčiji, če bo situacija to dopuščala.

Odločitve žirije so dokončne. Ekipam, ki bodo sodelovale v zadnjem krogu, bodo člani žirije lahko razložili oceno njihovega prispevka. Ocenjevalna merila, ki se uporabljajo v obeh krogih, so opisana na tem spletnem mestu.

ECB in Banka Slovenije si pridržujeta pravico, da tekmovanje preložita, začasno prekineta oz. ga v celoti ali deloma odpovesta. V tem primeru nista odgovorni za morebitno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega.