Politika zasebnosti

POLITIKA O VARSTVU PODATKOV ZA SPLETNO MESTO GENERACIJA €VRO

 

IZJAVA O ZASEBNOSTI ZA SPLETNO MESTO GENERACIJA €VRO

Vsi osebni podatki, ki jih zagotovijo udeleženci, se bodo obdelovali skladno z zakonodajo EU in portugalskimi zakoni o varstvu podatkov, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter z nadaljnjo zakonodajo o izvajanju teh pravnih instrumentov (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Ta dolžnost obveščanja pojasnjuje, zakaj se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo, namen obdelave in kako lahko uveljavljate svoje pravice v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

 

I. Upravljavec osebnih podatkov

Za obdelavo osebnih podatkov, navedenih v prijavnici, in podatke, ki se obdelujejo za namene tekmovanja „Generacija €vro“ (www.generationeuro.eu), so skupno odgovorne Banco de Portugal in druge banke Evrosistema, in sicer:

(i)           Evropska centralna banka;

(ii)          Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgija);

(iii)         Deutsche Bundesbank (Nemčija);

 (iv)        Central Bank of Ireland (Irska);

 (v)         Banco de España (Španija);

(vi)         Banque de France (Francija);

(vii)        Banca d’Italia (Italija);

(viii)       Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg);

(ix)         Oesterreichische Nationalbank (Avstrija);

 (x)         Banka Slovenije (Slovenija);

(xi)         Národná banka Slovenska (Slovaška) in

(xii)        Suomen Pankki (Finska).

 

II. Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebe, ki se želijo prijaviti na tekmovanje, morajo biti starejše od 13 let in morajo izpolniti prijavnico na spletnem mestu Generacija €vro (www.generationeuro.eu). Vsi podatki udeležencev bodo dodani v zbirko podatkov, ki jo upravlja Banco de Portugal. Vsi osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za namene vodenja tekmovanja, razvrščanja udeležencev, podelitve nagrad na ravni nacionalnega tekmovanja ter vzpostavljanja stikov z udeleženci in zagotavljanja ustreznih informacij udeležencem v okviru tekmovanja.

Z vnosom osebnih podatkov udeleženci soglašajo z objavo imena zmagovalne ekipe in imen njenih članov na spletnih mestih ECB in/ali nacionalnih centralnih bank in/ali z njihovo razglasitvijo na javnih prireditvah.

S predložitvijo osebnih podatkov, zahtevanih za sodelovanje na navedenih dogodkih, udeleženci soglašajo z njihovo obdelavo. Poleg tega se bo za objavo teh podatkov na spletnih mestih nacionalnih centralnih bank, Evropske centralne banke in njihovih imenovanih partnerjev zahtevalo izrecno soglasje. Izrecno soglasje se bo zahtevalo tudi za objavo teh podatkov v družbenih medijih.

Udeleženci lahko soglasje kadar koli prekličejo, tako da se obrnejo na pooblaščenca za varstvo podatkov v Banco de Portugal (encarregado.protecao.dados@bportugal.pt). Njihovi osebni podatki se bodo prenehali obdelovati, ko bodo preklicali soglasje, vendar bo obdelava do preklica ostala zakonita.

 

III. Zakonitost in legitimnost obdelave osebnih podatkov

Zakonitost obdelave podatkov določata:

 • člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • člen 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

 

IV. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo

Obdelujemo:

 • podatke, ki jih udeleženci navedejo v prijavnici, in sicer:
  • imena in priimke udeležencev,
  • ime in naslov šole,
  • e-poštne naslove vodje ekipe in učiteljev,
  • datume rojstva dijakov;
 • fotografije in videoposnetke udeležencev, posnete med tekmovanjem.

 

V. Dostop do osebnih podatkov

Osebne podatke bodo prejeli Banco de Portugal, subjekt, odgovoren za vodenje tekmovanja, in tudi zunanji ponudniki storitev, ki sodelujejo pri organizaciji tekmovanja Generacija €vro.

Osebni podatki, ki se zbirajo na spletnem mestu Generacija €vro, se bodo posredovali tudi Evropski centralni banki in nacionalnim centralnim bankam evroobmočja, da jim bodo po potrebi omogočili vodenje tekmovanja na nacionalni ravni. Nacionalne centralne banke, ki se jim lahko razkrijejo osebni podatki, so navedene v razdelku I te politike.

Evropska centralna banka lahko prejme tudi podatke o posameznikih, na katere se nanašajo osebni podatki in ki bodo izbrani za zaključni dogodek s podelitvijo nagrad, da bi jim priskrbela ustrezne informacije za prijavo na zadevni dogodek.

Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo nacionalne centralne banke v okviru tekmovanja, veljajo jamstva, določena v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Evropska centralna banka v okviru tekmovanja, velja Uredba (EU) 2018/1725.

 

VI. Obdobje hrambe

Banco de Portugal hrani osebne podatke, predložene pri prijavi na spletnem mestu Generacija €vro, tri (3) leta od dneva, ko so bili predloženi.

Osebne podatke, kot so fotografije in videoposnetki, posneti med tekmovanjem, bo Banco de Portugal hranila pet (5) let od dneva, ko bodo ti osebni podatki (vključno s portreti, fotografijami ali videoposnetki) pridobljeni.

Osebni podatki v družbenih medijih, povezani s tekmovanjem, se bodo hranili toliko časa, kot je navedeno v izjavah o zasebnosti kanalov teh družbenih medijev.

 

VII. Pravice udeležencev

Udeleženci imajo pravico do dostopa in popravka osebnih podatkov, do omejitve obdelave podatkov in zahteve za izbris podatkov. Glede na posebnosti postopka obdelave podatkov imajo lahko udeleženci pravico tudi do prenosljivosti podatkov in ugovora v zvezi z obdelavo svojih podatkov.

Udeleženci lahko uveljavljajo svoje pravice ali zahtevajo pojasnila v zvezi z osebnimi podatki, tako da se obrnejo na pooblaščenca za varstvo podatkov v Banco de Portugal: encarregado.protecao.dados@bportugal.pt.

Udeleženci imajo pravico, da se glede obdelave svojih osebnih podatkov obrnejo na portugalski organ za varstvo podatkov (CNPD) kot nadzorni organ, na naslov  https://www.cnpd.pt.

 

POLITIKA UPORABE PIŠKOTKOV ZA SPLETNO MESTO GENERACIJA €VRO

Ta politika uporabe piškotkov je sestavni del politike varstva podatkov na spletnem mestu www.generationeuro.eu.

 

I. Opredelitev „piškotka“

Piškotek je besedilna datoteka, ki vsebuje informacije in se shrani v uporabnikovo napravo, kadar uporabnik obišče spletno mesto. 

Glavni namen piškotkov je prepoznati uporabnika pri dostopu do spletnega mesta in izboljšati kakovost spletnega mesta ter olajšati in poenostaviti njegovo uporabo.

Piškotki so bistvenega pomena za delovanje interneta; ne poškodujejo vaše naprave ter, če je to omogočeno v nastavitvah brskalnika, pomagajo prepoznati in odpraviti morebitne napake na spletnem mestu.

 

II. Piškotki, ki jih uporablja spletno mesto www.generationeuro.eu

Funkcionalni piškotki, ki jih ni mogoče onemogočiti, se uporabljajo za izboljšanje izkušnje brskanja, dostopa do uporabniškega profila in dostopa do drugih virov na varnih področjih spletnega mesta.

Spletno mesto uporablja analitične piškotke, in sicer prek Google Analytics, za zagotavljanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletna mesta. Ti piškotki zbirajo združene informacije za pregled nad tem, kako se spletno mesto uporablja. Ti piškotki zbirajo združene informacije za pregled nad tem, kako se spletno mesto uporablja.

V spodnji preglednici so prikazani vrste uporabljenih piškotkov in njihovi nameni:

 

Piškotek           ID piškotka       Veljavnost        Namen

Analitičen                _ga                  1 dan             Štetje in sledenje ogledov strani.

Analitičen                _gat                 1 dan             Filtriranje zahtevkov botov.

Analitičen                _gid                 1 dan             Štetje in sledenje ogledov strani.

Funkcionalni         – sprejet          100 dni             Hramba informacij o sprejetju politike o piškotkih.

Funkcionalni          SESS*             23 dni              Za shranjevanje uporabnikove seje.

 

Vir informacij o piškotkih: https://cookiedatabase.org/

Banco de Portugal se zavezuje, da bo piškotke hranila samo za navedene namene. Vendar pa nima nadzora nad njihovo uporabo s strani Googla, ki je odgovoren za analitične piškotke.

 

III. Nastavitve piškotkov

Orodje za nastavitve omogoča nastavitve samo za analitične piškotke, za uporabo katerih je potrebno predhodno soglasje. Funkcionalnih piškotkov ni mogoče onemogočiti.

Večina brskalnikov omogoča uporabniku upravljanje piškotkov, shranjenih v napravi, in njihovo takojšnjo odstranitev, če želi uporabnik onemogočiti lokalno shranjevanje piškotkov. 

 

IV. Nastavitve brskalnika

Skladno z veljavno zakonodajo so na voljo informacije o tem, kako lahko uporabnik nastavi brskalnik za upravljanje ter ohranjanje zasebnosti in varnosti v zvezi s piškotki prek povezav za dostop do uradnih spletnih mest glavnih brskalnikov, tako da se lahko odloči, ali bo uporabo piškotkov sprejel ali ne.

V nastavitvah brskalnika lahko torej blokirate piškotke.

Nastavitve piškotkov lahko spremenite tudi v nastavitvah svojega brskalnika.

 

V. Vprašanja

Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko vedno obrnete na pooblaščenca za varstvo podatkov v Banco de Portugal na encarregado.protecao.dados@bportugal.pt.