VIRI

Za nabiranje znanja in vedenja o temah za vse kroge tekmovanja GESA, kot pomoč dijakom in njihovim mentorjem, so na voljo vsebine na spodnjih pomembnih povezavah:

ECB: https://www.ecb.europa.eu/

Na teh straneh lahko najdete zapisnike mesečnih tiskovnih konferenc, mesečna poročila ter trenutna poročila in statistične podatke.

BS: https://www.bsi.si

Na teh straneh se nahajajo najnovejša poročila, podatki in pomembne informacije o denarni politiki ter informacije in orodja o stabilnosti cen in denarni politiki.

BS: https://www.bsi.si/o-nas/generacija-euuro

Ta tej strani se nahajajo podatki o slovenski izvedbi tekmovanja Generacije €vro. Na povezavah pri posameznih ekipah si lahko preberete tudi oddane eseje prejšnjih tekmovanj.

BS: https://www.bsi.si/o-nas/izobrazevalni-dan

Na tej strani se nahajajo podatki o izobraževalnih dnevih, ki jih za šole organizira Banka Slovenije.

FB: https://www.facebook.com/bankaslovenije.evrosistem