Den förnyade Generation €uro-tävlingen startar i oktober!

Den förnyade Generation €uro-tävlingen startar i oktober!
2022/10/17

Eleverna på andra stadiet mäter igen sina kunskaper i ekonomi och penningpolitik, när den internationella tävlingen Generation €uro kör i gång i Finland den 17 oktober 2022. Syftet med tävlingen i ekonomi är att hjälpa elever att förstå penningpolitiken och analysera hur den påverkar ekonomin. Lärarna har en viktig roll när det gäller att främja det ekonomiska kunnandet.

I Generation €uro tävlar fyrmannalag tillsammans med en lärare och i tävlingen testas elevernas kunskaper i penningpolitik. Tävlingen omfattar tre omgångar. I det första tävlingsmomentet svarar lagen på en frågesport med flervalsfrågor. De lag som går vidare till den helt förnyade andra omgången har i uppgift att göra en kort video om ett penningpolitiskt beslut av Europeiska centralbanken. Målgruppen för videon är unga i 15–19 års åldern och beaktandet av målgruppen är ett av bedömningskriterierna för uppgiften.

Tävlingen ordnas i flera euroländer. Arrangör i Finland är Finlands Bank. Lagen kan delta i årets tävling 17.10–25.11.2022. Tävlingen kulminerar våren 2023 i en nationell final och en internationell prisutdelningsceremoni som ordnas i Europeiska centralbankens regi.

De unga är framtidens experter på ekonomiskt kunnande

Den ekonomiska omvärlden befinner sig i ständig förändring och såväl i Finland som internationellt har man noterat att det finns ett behov att öka det ekonomiska kunnandet hos allmänheten. Generation €uro-tävlingen utgör ett unikt tillfälle för elever på andra stadiet att lära sig penningpolitik på ett roligt sätt. Skolorna och lärarna intar en viktig roll när det gäller att främja de ungas ekonomiska kunnande, och tävlingen ger lärarna aktuell information och en inspirerande lärmiljö till stöd för undervisningen. Under tävlingens gång får eleverna ta del av aktuella förändringar i ekonomin, t.ex. hur Europeiska centralbanken agerar i den nuvarande föränderliga omvärlden.

”Finlands Bank vill stödja och förbättra medborgarnas och framför allt de ungas kunskaper i penningpolitik och kännedom om Eurosystemet. När man känner till möjligheterna och riskerna i den ekonomiska omvärlden är det enklare att fatta både små och stora beslut som gäller den egna ekonomin. På basis av undersökningar vet vi att ungdomarna i Finland är intresserade av ekonomi. Dessutom lär sig de unga i Finland redan tidigt att självständigt använda olika betalningsmedel, vilket förbättrar deras ekonomiska kunnande", berättar Finlands Banks rådgivare i ekonomiskt kunnande, Anu Raijas.

Mer information om tävlingen och tidsplan

Mer information om tävlingen och tidsplanen finns på Finlands Banks Generation €uro-tävlingssida.

Ta också en titt på Europeiska centralbankens webbplats med information om Generation €uro. 

Ekonomi för lärare

Vill du ha aktuell information i anslutning till främjande av ekonomiskt kunnande som riktar sig till lärare? Prenumerera på Finlands Banks nyhetsbrev Ekonomi för lärare här.

Närmare upplysningar lämnas av Finlands Banks kommunikationsexpert, hanna.niemi@bof.fi.

Nyheten har uppdaterats till slutdatumet för den första omgången den 25 november 2022.